​Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) w Szczecinie - kierunek analityka medyczna

Ciekawy kierunek studiów proponuje Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) w Szczecinie. Analityka medyczna łączy w sobie wiedzę z dziedziny medycyny, farmacji i biotechnologii, która to wiedza pozwala na laboratoryjną ocenę stanu zdrowia pacjenta w celach profilaktycznych, podczas stawiania diagnozy, monitorowania leczenia i określenia stopnia wyleczenia. Diagnostyka laboratoryjna rozwija się bardzo dynamicznie.

Studia na analityce medycznej realizowane są przez Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej, trwają 5 lat.

Co po studiach?

Ukończenie analityki medycznej uprawnia do wykonywania zawodu diagnostyka laboratoryjnego. Zdobyta wiedza umożliwia pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, prowadzenie badań laboratoryjnych z zastosowaniem najnowszych technik oraz autoryzację i interpretację uzyskanych wyników, a także sugerowanie rozpoznania określonej patologii lub jednostki chorobowej. Kierunek przygotowuje do współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami i innymi pracownikami ochrony zdrowia. Absolwenci studiów mogą pracować w publicznych i niepublicznych laboratoriach diagnostycznych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, placówkach ochrony zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, przemyśle farmaceutycznym, jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Analityka medycznego powinna cechować dokładność, cierpliwość, odporność na stres.

Jakie studia na PUM?

Analityka medyczna to jedna z propozycji kształcenia Uczelni. Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) w Szczecinie oferuje również takie kierunki studiów jak: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, higiena dentystyczna, biotechnologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne. Uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie oraz dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) w Szczecinie rozpoczął swoją działalność w 1948 roku jako Akademia Lekarska w Szczecinie. W roku 1992 uczelnia otrzymała nazwę Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, a w sierpniu 2010 roku stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników, w tym 62 profesorów i 83 doktorów habilitowanych. Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju, co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych.

Naukowa działalność PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.