Po czym poznać socjologa na plaży? Po tym, że jeśli plażą będą szły piękne kobiety, to wszyscy mężczyźni będą obserwować kobiety, a socjolog - wpatrujących się w nie mężczyzn.

Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie, analizowanie, wskazywanie trendów, opisywanie nastrojów panujących w grupach społecznych. Socjologia interesują relacje między członkami większych zbiorowości, jak te zbiorowości na siebie oddziaływają. Wiedząc co myślą inni, jakie są ich oczekiwania, znając dobrze odbiorcę, łatwiej cokolwiek przekazać, zareklamować sprzedać.

Kto, co, gdzie, kiedy i przede wszystkim dlaczego? - odpowiedzi na te pytania stanowią efekt finalny pracy socjologa. Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować.

„ - Chciałbym polecić studiowanie socjologii. Ten kierunek daje szerokie horyzonty myślowe i pozwala w przyszłości na znalezienie pracy w wielu branżach i zawodach. Obecnie najważniejsze jest, by przecież nauczyć się myśleć i uczyć samemu, a ten kierunek świetnie do tego się nadaje. Po socjologii absolwenci pracują naprawdę w prawie wszystkich branżach (pomijam ściśle techniczne)” - do studiowania socjologii zachęca świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia na socjologii mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zagadnienia z różnych obszarów nauki i praktyki, jak choćby psychologia, nauki polityczne, ekonomia, filozofia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, co znajduje odzwierciedlenie w programie studiów.

Przykładowe przedmioty nauczania to podstawy socjologii, psychologia społeczna, ekonomia z elementami przedsiębiorczości, społeczne role socjologa, etyczne problemy profesji socjologa, współczesne społeczeństwo polskie, socjologia klasyczna, statystyka społeczna, metody badań ilościowych, procesy ludnościowe w Polsce, mikrostruktury społeczne, metody badań jakościowych, makrostruktury społeczne, teorie zmiany społecznej, współczesne teorie socjologiczne, socjotechnika, socjologia kultury, socjologia rodziny, socjologia narodu, socjologia władzy i polityki, socjologia starości, socjologia religii i religijności, socjologia integracji europejskiej, socjologia moralności, subkultury młodzieżowe, społeczna historia cywilizacji europejskiej, relacje i związki uczuciowe, kultura wizualna.

Program studiów przewiduje także praktyki w instytucjach rządowych i samorządowych, w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach sfery usług społecznych i w organizacjach pozarządowych, w redakcjach, firmach usługowych public relations i marketingowych.

Socjologię można studiować przede wszystkim na uniwersytetach i w wybranych niepublicznych szkołach wyższych. Studia są dwustopniowe, licencjackie i magisterskie. Bogata oferta specjalności pozwala kształcić się w wybranej, zawężonej dziedzinie. Przykładowo:

 • socjologia stosunków politycznych
 • media i komunikacja społeczna
 • socjologia administracji
 • samorządność terytorialna
 • polityka społeczna i rozwój lokalny
 • komunikowanie społeczne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • badania rynku i preferencji społecznych
 • służby publiczne
 • socjologia zarządzania
 • socjologia problemów społecznych
 • socjologia organizacji
 • socjologia Internetu
 • badania społeczne i rynkowe
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • socjologia kultury i komunikowania
 • socjologia reklamy
 • socjologia rodziny

Obserwowanie i komentowanie rzeczywistości niesie za sobą również żmudne, powtarzalne czynności, wymagające odpowiednich predyspozycji do wykonywania zawodu. Niezbędna jest łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, ciekawość świata, zdolność empatii. Analizy i opracowywanie danych wymagają z kolei dużo cierpliwości, dokładności, wytrwałości, a przede wszystkim doskonałej znajomości narzędzi badawczych i zdolności analitycznych.

Istotną cechą socjologa jest jego etyka, bezstronność, umiejętność oddzielenia własnych poglądów od wyników, jakie faktycznie przynoszą badania.

Pracy socjologa nie należy oczywiście utożsamiać jedynie z badaniem opinii publicznej. Miejsce dla socjologów znajdzie się w firmach doradztwa personalnego, firmach konsultingowych, reklamowych, agencjach zajmujących się badaniem rynku, firmach badań marketingowych, agencjach PR, domach mediowych, służbach mundurowych, instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach pożytku publicznego, jednostkach administracji publicznej, zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Absolwenci mogą pracować w charakterze analityków rynku, audytorów jakości, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

„ - Zawsze marzyłam o pracy, która zapewniłaby mi kontakt z ludźmi, możliwość poznania ich poglądów, postaw, czynników kierujących ludzkimi zachowaniami. Dlatego wybrałam socjologię. W trakcie studiów wykonywaliśmy wiele projektów zbliżonych do moich obecnych zadań zawodowych. Chociaż moja obecna praca to często monotonne wprowadzanie danych do komputera, efekt końcowy jest zawsze satysfakcjonujący. Uzyskane wyniki, ich analiza przynoszą to, co mnie interesuje – informacje o panujących w określonych grupach nastrojach, zmianach poglądów i zachowań wywołanych różnorodnymi czynnikami” - opowiada Monika, pracująca w biurze badań opinii publicznej.