Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim

Osoby zainteresowane studiowaniem architektury w regionie opolskim nie będą zawiedzione.

Jeśli interesują Cię kierunki związane z architekturą, przeczytaj więcej o możliwościach kształcenia w tym zakresie w Opolu i woj. opolskim.


Dla kogo studia architektoniczne?


Już podczas rekrutacji weryfikowane są uzdolnienia plastyczne i predyspozycje artystyczne. Oznacza to, że kandydaci muszą wyróżniać się konkretnymi umiejętnościami i dysponować choć niewielkim dorobkiem artystycznym.

To studia przede wszystkim dla osób kreatywnych, pomysłowych, o predyspozycjach technicznych, ale jednocześnie posiadających ponadprzeciętną wrażliwość na piękno, zmysł artystyczny.


Gdzie mogą pracować absolwenci architektury?


Przykładowo ich kompetencje zostaną wykorzystane w:

 • biurach projektowych
 • pracowniach wykonawczych
 • nadzorze budowlanym
 • jednostkach administracji
 • firmach wystawienniczych
 • obszarze grafiki wydawniczej i reklamowej
 • przemyśle materiałów budowlanych.


Jak zostać studentem architektury?


Kandydaci na Politechnikę Opolską muszą zdać maturę z:

 • języka polskiego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka

Dodatkowo obowiązuje egzamin praktyczny, obejmujący następujące elementy:

 • rysunek z wyobraźni
 • rysunek z wyobraźni z elementami geometrii
 • rysunek atelierowy z natury.


Jakie studia architektoniczne w Opolu?


W opolskim ośrodku akademickim dostępne są studia na kierunku architektura.

Do wyboru są następujące specjalności inżynierskie:

 • architektura świata
 • konserwacja i ochrona zabytków
 • architektura i urbanistyka

oraz specjalności realizowane na studiach drugiego stopnia:

 • energooszczędne materiały i obiekty budowlane
 • inżynieria mostowo-drogowa
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • budownictwo podziemne i geotechnika
 • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych.

Kształcenie obejmuje takie obszary jak projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, ochrona zabytków czy planowanie przestrzenne.


Które uczelnie realizują studia architektoniczne?


Poznajcie ich szczegółową ofertę w tym zakresie:

Politechnika Opolska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie


Podejrzyjmy, jak wyglądają studia architektoniczne w PWSZ w Nysie: