Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziecie poniżej.

Studia architektoniczne to przede wszystkim wybór dla osób o szczególnych uzdolnieniach. Są one weryfikowane już na etapie rekrutacji.

To kierunki artystyczne, wymagające wrażliwości na piękno, wysokiego poczucia estetyki, otwartości na nowe rozwiązania, chęci poszukiwania nowych ścieżek i trendów, kreatywności, polotu.

Dodatkowo niezbędne są predyspozycje techniczne, swoboda w korzystaniu ze specjalistycznych programów projektowych, znajomość parametrów różnorodnych materiałów.


Jakie studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim?


Pod uwagę należy brać jedną uczelnię: Uniwersytet Zielonogórski.

Do wyboru macie dwa kierunki.

Architektura

Kandydaci na studia otrzymują punkty za wyniki uzyskane na maturze z matematyki, języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, informatyka.

Zdają także egzamin z rysunku z natury oraz rysunku z wyobraźni.

Studia są dwustopniowe. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, następnie magistra.

Na studiach drugiego stopnia do wyboru są moduły:

 • architektura
 • urbanistyka.

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty: budownictwo ogólne, geometria wykreślna, historia architektury powszechnej, podstawy geodezji, rysunek odręczny, podstawy projektowania architektonicznego, historia budowy miast, materiałoznawstwo, instalacje budowlane, konstrukcje budowlane.

Architektura wnętrz

Rekrutacja jest dwuetapowa. Obejmuje przegląd prac malarskich i rysunkowych, ewentualnie z zakresu projektowania architektonicznego, rzeźby czy fotografii.

Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego.

Studia trwają trzy lata, absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Kształcenie przygotowuje do projektowania:

 • wnętrz
 • mebli
 • obiektów małej architektury
 • wystaw
 • wnętrz krajobrazowych
 • terenów zieleni.

W programie studiów wiele zajęć ma charakter praktyczny, realizowane są w pracowniach sztuk wizualnych.

Tok studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak: malarstwo, rysunek, psychofizjologia widzenia, rzeźba z modelowaniem, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania architektury wnętrz, podstawy projektowania terenów zielonych z elementami ekoprojektowania, ergonomia, geometria wykreślna i perspektywa, bionika i podstawy projektowania, konstrukcje budowlane i technologie, budownictwo z materiałoznawstwem, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, komputerowe wspomaganie projektowania.


Perspektywy pracy po ukończeniu studiów architektonicznych


Zdobyte kompetencje pozwalają absolwentom na podjęcie pracy przykładowo w:

 • biurach architektonicznych
 • pracowniach projektowych
 • wydziałach architektury jednostek samorządowych
 • pracowniach urbanistycznych
 • pracowniach designu
 • firmach wystawienniczych
 • firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni.

Chcecie dowiedzieć się więcej o studiach na architekturze wnętrz?

Na wiele nurtujących pytań z pewnością odpowie autorka bloga.

Posłuchajcie: