Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim

Kandydaci na studia powinni wykazywać zainteresowanie pracą laboratoryjną, zacięcie do przeprowadzania eksperymentów, analiz. Studia wymagają cierpliwości, precyzji, odpowiedzialności.

Nie bez znaczenia jest stan zdrowia osób wybierających chemię. Ze względu na charakter studiów, częste przebywanie w pracowniach chemicznych, laboratoriach a tym samym kontakt z substancjami chemicznymi, odczynnikami, istnieje ryzyko wystąpienia uczuleń, alergii czy zaostrzenia innych dolegliwości.


Jakie kierunki chemiczne można studiować w tym regionie?

W uczelniach Lublina i woj. lubelskiego dostępne są:

Chemia, specjalności:

 • chemia kryminalistyczna
 • analityka chemiczna
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemia podstawowa i stosowana
 • chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Chemia techniczna

Chemistry – studia drugiego stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Absolwenci Chemii uzyskują tytuł licencjata, Inżynierii chemicznej i procesowej – inżyniera.

Podobnie Chemia techniczna trwa cztery lata, kończy się dyplomem inżyniera. Studia realizowane są w Puławach, przy współudziale i pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA.


Które uczelnie wybrać?

Kierunki Chemia i Chemia techniczna realizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

Inżynierię chemiczną i procesową można studiować w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.


Jakie przedmioty na maturze?

Rekrutacja na Chemię odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Kandydaci na Chemię techniczną muszą zdać na maturze chemię, punktowany będzie również jeden przedmiot wybrane spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Na Inżynierię chemiczną wymagana jest ocena z języka obcego oraz dowolnego przedmiotu.


Gdzie pracują absolwenci kierunków chemicznych?

Zależnie od rodzaju studiów, wybranej specjalności, kompetencje zdobyte w trakcie kształcenia pozwalają na podjęcie zatrudnienia m.in. w takich miejscach jak:

 • laboratoria kryminalistyczne i medycyny sądowej
 • laboratoria diagnostyczne i analityczne
 • firmy kosmetyczne
 • koncerny farmaceutyczne
 • przedsiębiorstwa produkujące odczynniki
 • jednostki kontrolne typu SANEPID, PIP
 • parki naukowo-technologiczne
 • jednostki badawcze
 • instytuty naukowe
 • szkoły
 • w zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji linii produkcyjnych
 • przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i pokrewnych
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.


Czym będziecie zajmować się studiując Chemię?

Zobaczcie: