Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim

Nauki chemiczne to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, będąca bazą wielu obszarów nauk ścisłych.

Wybierając konkretne kierunki chemiczne poszerzycie wiedzę na temat natury, właściwości substancji, zachodzących w nich przemian, poznacie procesy wytarzania i przetwarzania związków chemicznych, nauczycie się projektować reaktory, bioreaktory, mieszalniki oraz metody sterowania ich pracą.

Wiele zajęć w trakcie studiów ma charakter praktyczny, odbywa się w specjalistycznych pracowniach, laboratoriach.


Jakie kierunki można studiować w regionie?

Szczecin oferuje następujące studia chemiczne:

Chemia, specjalności:

 • chemia bioorganiczna
 • chemia ogólna i analityka medyczna

Chemical engineering

Inżynieria chemiczna i procesowa, przykładowe specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
 • inżynieria procesowa
 • inżynieria procesów ekoenergetyki
 • inżynieria procesów w technologiach przetwórczych

Technologia chemiczna, przykładowe specjalizacje na studiach drugiego stopnia:

 • biopolimery i biomateriały
 • biotechnologia przemysłowa
 • technologia leków i pestycydów
 • technologia nieorganiczna
 • technologia wody i inżynierii środowiska
 • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów


Jakie przedmioty warto zdać na maturze?

Rekrutacja na studia chemiczne w Szczecinie odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego, do wyboru: matematyki, chemii lub fizyki oraz dodatkowo przedmiotu wskazanego przez kandydata.


Gdzie można rozpocząć studia chemiczne?

Kierunki z tego obszaru oferuje:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Gdzie pracują absolwenci kierunków chemicznych?

Studia z tego obszaru pozwalają na uzyskanie kompetencji, które pozwolą na podjęcie pracy przykładowo w:

 • szkolnictwie
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych
 • laboratoriach biochemicznych
 • laboratoriach kryminalistycznych
 • parkach technologicznych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • zakładach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, budowlanego, motoryzacyjnego
 • biurach projektowych
 • służbach kontroli środowiska.


Już wiecie, że studia chemiczne to coś, co Wam odpowiada?

Poniższy film może ułatwi wybór konkretnego kierunku