Studia dualne na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Studiuj i zarabiaj!

Studia dualne na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w Uniwersytecie i pracę zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.

W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

od roku akademickiego 2019/2020 dzięki wsparciu z Funduszu Europejskiego Wiedza

Edukacja Rozwój w kwocie łącznej blisko 2 mln złotych realizowane w systemie

dualnym będą dwa kierunki studiów pierwszego stopnia:

  • Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
  • Język niemiecki w obrocie gospodarczym


Więcej informacji na stronach:

http://www.inzynierprzyszlosci.pl/

http://www.ifo.ajd.czest.pl/articles/view/studia-dualne-jezyk-niemiecki-w-obrocie-gospodarczym