Studia dziennikarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim

Czy lekkie pióro i swoboda wypowiedzi wystarczą, aby dobrze odnaleźć się w branży dziennikarskiej?

To na pewno istotne predyspozycje kandydatów. Nie mniej ważne są takie cechy, jak: dociekliwość, ciekawość świata, otwartość, łatwość komunikowania się, umiejętność zadawania właściwych pytań, ale też słuchania, a także tak potrzebna obecnie rzetelność i obiektywizm.


Myślisz o studiach dziennikarskich w Kielcach lub woj. świętokrzyskim?

Możliwości nie ma zbyt wiele. Jeśli chodzi o ten region, oferta studiów dziennikarskich ogranicza się do jednej tylko uczelni.

Jest to Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Jakie studia można wybrać?

Proponowany kierunek to dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Interesują Cię inne kierunki dziennikarskie?

Poznaj ofertę studiów dziennikarskich w innych ośrodkach akademickich.


Studenci dziennikarstwa na UJK mają do wyboru następujące moduły:

 • dziennikarstwo nowych mediów
 • realizacja radiowo-telewizyjna
 • wizerunek, promocja i reklama.


Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty, jak: technologie informacyjne mediów, prawo mediów, historia mediów, nowe media, researching, grafika komputerowa, warsztat dziennikarski, polski system medialny, public relations, etyka dziennikarska, źródła informacji lokalnej i regionalnej, komunikacja wizualna.

Bardzo duży nacisk położony jest na kształcenie praktyczne. Są to na przykład audycje radiowe w lokalnym radiu, publikacje na stronie internetowej radia. Studenci opracowują kampanie reklamowe dla konkretnych klientów.

Uczelnia współpracuje z lokalnymi mediami i firmami z branży reklamy i PR, dzięki czemu studenci mogą odbywać tam obowiązkowe praktyki zawodowe, ja również w Uniwersyteckim Centrum Mediów.


Jakie przedmioty należy zdać na maturze?

Kandydaci na studia dziennikarskie w UJK są rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy zawodowe po dziennikarstwie

Program studiów, realizowane zajęcia praktyczne, profile kształcenia przygotowują absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego do pracy przykładowo w:

 • prasie
 • portalach internetowych
 • redakcjach radiowych lub telewizyjnych
 • agencjach informacyjnych
 • wydawnictwach
 • instytucjach kultury
 • biurach rzecznika prasowego
 • działach PR.


Jak jest na studiach dziennikarskich? Czy warto wybrać ten kierunek?

Opowiada studentka pierwszego roku.

Posłuchajcie: