Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Studia geograficzne to propozycja dla osób dociekliwych, o zainteresowaniach związanych z tym obszarem kształcenia. Kierunki geograficzne chętnie wybierają osoby, które swoją przyszłość zawodową planują związać z pracą badawczą, często terenową.


Studia geograficzne – jakie kierunki?

W tym ośrodku akademickim dostępne są m.in. takie kierunki geograficzne:

Geodezja i kartografia

Geografia, specjalności:

 • ekologia miasta
 • geoanaliza społeczno-gospodarcza
 • geo-grafika
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • moduł edukacyjny
 • paleoekologia

Geoinformacja

Geologia

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka wodna

Kartografia i geomatyka – studia drugiego stopnia


Perspektywy zawodowe

Zależnie od wybrane kierunku czy specjalności studia geograficzne przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia przykładowo w:

 • szkolnictwie
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • wydawnictwa i firmach kartograficznych
 • wydziałach ochrony środowiska
 • wydziałach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki
 • służbach ochrony przyrody (stacjach ekologicznych, parkach narodowych)
 • administracji
 • instytucjach związanych z edukacją przyrodniczą
 • instytutach badawczych
 • ośrodkach zajmujących się badaniem atmosfery, hydrosfery
 • firmach zajmujących się poszukiwanie i eksploatacją złóż.

Na uwagę zasługuje nowatorski kierunek realizowany na UAM – Geografika. Studenci zdobywają wiedzę na temat obróbki dokumentacji terenowej i laboratoryjnej, cyfrowej rejestracji z użyciem dronów, a także animacji obiektów i procesów geograficznych. Studia łączą nauki geograficzne z wykorzystaniem multimedialnej technologii komunikacji, co pozwala podjąć pracę przykładowo w działach promocji, studia graficznych czy filmowych lub zajmować się własną działalnością twórczą.


Studia geograficzne – rekrutacja

Podczas rekrutacji na uczelnie publiczne uwzględniane są wyniki maturalne przede wszystkim z takich przedmiotów, jak: geografia, biologia, matematyka, informatyka, fizyka.


Studia geograficzne – które uczelnie?

Kierunki z tego obszaru znajdziecie w ofercie tych poznańskich uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Jak dużo wiemy o pracy geodety?

Każdy zapewne kojarzy osobnika w odblaskowej kamizelce, wpatrującego się w dziwny aparat umieszczony na statywie?

Posłuchajcie więcej o tym zawodzie, również o zarobkach w tej pracy: