Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim

Studia historyczne wymagają doskonałej pamięci, umiejętności logicznego myślenia, swobodnego wiązania faktów, wydarzeń, znajdowania związków przyczynowo-skutkowych.


Kierunki historyczne dostępne w Białymstoku

Jedyne studia historyczne w tym ośrodku akademickim to:

Historia, ścieżki kształcenia:

 • historia wojskowości i służb mundurowych
 • ogólna
  • blok archiwistyczny
  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.

Studia historyczne gwarantują ogólne wykształcenie humanistyczne, poznanie historii Polski, Europy i świata.

Na specjalności związanej z wojskowością oprócz ogólnych przedmiotów historycznych realizowany będzie blok z obszaru bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i współczesnym. Zaliczać będziecie m.in. takie przedmioty jak bronioznawstwo, munduroznawstwo, historia inżynierii wojskowej, propaganda wojenna, współczesne armie i konflikty zbrojne, prawo i etyka konfliktów zbrojnych, strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w.

To zatem propozycja dla osób, które chciałyby bliżej poznać dzieje wojen, kultury, gospodarki, religii i dyplomacji.


Gdzie studiować historię?

W tym regionie jedyną uczelnią, która oferuje kierunek historyczny jest:

Uniwersytet w Białymstoku


Rekrutacja na studia

Przyjęcia kandydatów na Historię odbywają się w oparciu o wyniki maturalne z jednego przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.


Gdzie pracują absolwenci?

Ukończenie Historii w wybranych specjalnościach w Białymstoku pozwala na uzyskanie kompetencji, przydatnych w pracy w:

 • muzeach
 • galeriach
 • archiwach
 • IPN
 • mediach
 • szkolnictwie
 • wydawnictwach
 • firmach turystycznych
 • instytucjach kulturalno-oświatowych
 • administracji.

Studenci Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB zachęcają do podjęcia studiów m.in. na Historii: