Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim

Studia historyczne łączą wiedzę z innych dyscyplin: filozofii, socjologii, nauk politycznych. W przypadku Historii sztuki również np. chemii. Kształcenie humanistyczne pozwala rozwinąć własne zainteresowania, aktywność intelektualną, badawczą, a także przygotowuje do pogłębionego odbioru dorobku kulturowego i uczestniczenia w jego kreowaniu.

Zaprzyjaźniliście się z Klio, muzą historii? Nie straszne Wam godziny spędzone w archiwach, ślęczenie nad tekstami źródłowymi? Jesteście dociekliwi, fascynują Was czasy minione, wpływ przeszłości na współczesność?


Jakie kierunki historyczne można wybrać?

Choć w śląskiej aglomeracji znajduje się kilkadziesiąt szkół wyższych, oferta studiów historycznych nie jest zbyt duża. Co prawda różnorodne specjalności pozwalają wybrać studia z obszaru swoich zainteresować, ale gdybyście szukali innych kierunków historycznych, sprawdźcie co proponują uczelnie w innych regionach. Pomocna będzie baza uczelni.

Na Śląsku dostępne są następujące studia z zakresu historii:

Historia, specjalności:

 • administracyjno-samorządowa
 • archiwalna i zarządzanie dokumentacją
 • nauczycielska
 • militarioznawstwo
 • antropologia historyczna
 • historia narodów słowiańskich

Historia sztuki


Gdzie można studiować kierunki historyczne?

W tym regionie pod uwagę weźcie dwie uczelnie:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Jakie przedmioty wymagane są podczas rekrutacji?

Kandydaci na UŚ przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz dowolnego przedmiotu.


Co dają studia historyczne?

Bardzo istotne w studiowaniu kierunków humanistycznych, również historii, jest zdobywanie pewnych uniwersalnych kompetencji. To przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków, krytycznej analizy treści. Historyków cechuje dociekliwość, dyscyplina, dokładność – to cechy, które ułatwiają sukces w wielu różnorodnych obszarach życia zawodowego.

Ukończenie studiów historycznych pozwala podjąć pracę - zależnie od wybranego kierunku czy specjalności – przykładowo w:

 • placówkach muzealnych
 • antykwariatach
 • domach kultury
 • instytucjach promocji dziedzictwa narodowego
 • urzędach miasta
 • urzędach konserwatorskich
 • szkołach
 • galeriach sztuki
 • archiwach
 • grupach rekonstrukcyjnych.

Specjalność militarioznawcza w sposób szczególny przygotowuje kadry dla Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Rezerwy, formacji Policji Państwowej, Straży Miejskich, Straży Gminnych, komórek zarządzania kryzysowego.

Więcej o studiach na Historii sztuki opowiada autorka kanału Sztuki Nigdy Nie Za Wiele: