Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim

Studiowanie historii uczy myśleć, poznawać świat, znajdować zależności między tym, co minione, a współczesnością, związki między wydarzeniami.

Studenci uczą się o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych. Poznają metody badań naukowych, terenowych, analizowania dokumentów źródłowych.

Kierunki historyczne wybierają pasjonaci historii, miłośnicy rekonstrukcji historycznych, fascynacji poszukiwań archeologicznych.


Studia historyczne – jakie kierunki?

Archeologia, specjalności:

 • archeologia Polski i powszechna
 • archeologia pradziejowa
 • archeologia historyczna

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

Historia, specjalności:

 • nauczycielska
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
 • animacja kultury lokalnej i regionalnej
 • archiwalna

Historia sztuki


Które uczelnie oferują kierunki historyczne?

W Lublinie studia z tego obszaru realizują dwie szkoły wyższe:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Rekrutacja na studia historyczne

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z przedmiotów maturalnych wybranych spośród grupy wskazanej prze uczelnie.


Gdzie pracują absolwenci kierunków historycznych?

Zależnie od wybranego kierunku oraz ukończonej specjalności, spektrum możliwości zawodowej obejmuje m.in. takie instytucje i placówki:

 • firmy archeologiczne
 • muzea
 • galerie
 • antykwariaty
 • urzędy konserwatorskie
 • instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków
 • instytucje badawcze
 • placówki kulturalne
 • redakcje
 • wydawnictwa
 • szkoły
 • instytucje zajmujące się popularyzowaniem wiedzy historycznej
 • grupy rekonstrukcyjne.

Jeśli bliski jest Wam świat dzieł sztuki, fascynuje ich interpretowanie, analizowanie pod kątem czasu i miejsca powstania – studia na historii sztuki pozwolą rozwinąć tę pasję.

Posłuchajcie więcej o kierunku: