Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim

Jeśli fascynuje Was podróż w przeszłość, niestraszne jest Wam analizowanie tekstów źródłowych, atmosfera archiwów – pomyślcie o studiowanie kierunków historycznych.

To propozycja dla osób dociekliwych, cierpliwych, lubiących ślęczeć nad tomami lektur, posiadających dobrą pamięć i umiejętność logicznego myślenia.

W tym artykule przyglądamy się możliwościom studiowania kierunków historycznych w Rzeszowie i woj. podkarpackim. Sprawdzamy ofertę szkół wyższych, zasady rekrutacji oraz perspektywy zawodowe.


Kierunki historyczne na Podkarpaciu

Archeologia

Historia, specjalności:

 • archiwistyka
 • nauczycielska
 • ogólnohistoryczna (profil historia wojskowości oraz historia Europy Środkowo-Wschodniej)
 • militarna turystyka kulturowa
 • turystyka międzynarodowa

Muzeologia, specjalność na studiach drugiego stopnia:

 • edukator muzealny


Które uczelnie w regionie realizują studia historyczne?

Uniwersytet Rzeszowski

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu


Jak wygląda rekrutacja na kierunki historyczne?

Kandydaci na Uniwersytet Rzeszowski przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru. Na Archeologię jest to historia lub geografia, na Historię – historia, geografia lub wos, a na Muzealnictwo – historia lub historia sztuki.

Rekrutacja do PWSW odbywa się na podstawie średniej obowiązkowych przedmiotów maturalnych.


Gdzie pracują absolwenci studiów historycznych?

Wbrew przekonaniom, że po takich kierunkach nie ma pracy, absolwenci – oprócz wykształcenia kierunkowego – posiadają szereg kompetencji wynikających z ukończenia studiów humanistycznych. Oczytanie, dogłębniejsze poznanie relacji międzyludzkich na przestrzeni dziejów, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, znajdowania związków przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami, wyposażenie w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce to kwalifikacje przesądzające o sukcesie zawodowym w wielu innych dziedzinach.

Miejsca pracy typowo związane z wykształceniem uzyskanym na konkretnych kierunkach historycznych to przykładowo:

 • muzea
 • galerie
 • placówki zajmujące się inwentaryzacją zabytków i zbiorów
 • instytucje kultury
 • stanowiska archeologiczne
 • urzędy konserwatorskie
 • składnice zabytków
 • instytucje naukowe
 • służby archeologiczne
 • szkoły
 • administracja
 • mediach
 • wydawnictwa branżowe

Jeśli wybierzecie studia na Archeologii, musicie liczyć się z tym, że przyszła praca będzie wiązała się z częstymi wyjazdami, przebywaniem w odległych miejscach, spędzaniem wielu godzin w nie zawsze sprzyjających warunkach atmosferycznych.