Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim

Analizując powyższe słowa Cycerona można uznać, że nie sposób zrozumieć współczesności, nie znając historii. Studia historyczne pozwala uzyskać szersze spojrzenie na kwestię relacji międzyludzkich, zależności między wydarzeniami, logicznie wiązać je w ciągi przyczynowo-skutkowe. To umiejętności, które będą przydatne w życiu zawodowym.

Historię najczęściej wybierają pasjonaci wydarzeń minionych, miłośnicy archiwów, poszukiwacze śladów osób i faktów zapomnianych. Studiowanie na tym kierunku wymaga doskonałej pamięci, cierpliwości, umiejętności logicznego myślenia.

W tym artykule zbieramy informacje o możliwościach studiowania historii w Zielonej Górze i woj. lubuskim. Dowiecie się, gdzie realizowane są studia, jak wygląda rekrutacja oraz jakie ścieżki kariery możliwe są po uzyskaniu dyplomu z tego zakresu.


Jakie kierunki w tym regionie?

W Zielonej Górze oferta studiów historycznych sprowadza się do jednego kierunku. Jest to:

Historia, specjalności:

  • nauczycielska
  • zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie


Które uczelnie realizują studia na Historii?

Po uwagę możecie wziąć tylko jedną szkołę wyższą. Jest to:

Uniwersytet Zielonogórski

Ze względu na położenie uczelni, regionu, w którym się znajduje, program studiów kładzie nacisk na aspekt transgraniczności. Studia przygotowują do podejmowania współpracy międzynarodowej, ale także ról animatorów środowisk lokalnych.

Program studiów wypracowany został przy współudziale takich lokalnych instytucji jak Archiwum Państwowe, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe, jakie obowiązują studentów to: prawo w e-administracji, archiwum zakładowe, informacja publiczna w e-administracji, dokumentacja w małej firmie, ICT w administracji publicznej, dydaktyka historii, emisja głosu i kultura języka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, kompetencje nauczyciela.

Absolwenci mogą uzyskać dodatkowo kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją oraz przygotować się do egzaminu na certyfikat e-urzędnik ECDL.


Jakie przedmioty na maturze?

Rekrutacja na Historię na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się na podstawie punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza o społeczeństwie.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci Historii zatrudniani są w:

  • muzeach
  • galeriach
  • archiwach
  • instytucjach kultury
  • wydawnictwach branżowych
  • instytucjach międzynarodowych
  • działach zarządzania dokumentacją w firmach, instytucjach publicznych.