Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
"Kto lekceważy osiągnięcia matematyki, ten przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata" - powiedział Roger Baco.


Matematyka, słynna królowa nauk, występuje w ofercie niemal każdego uniwersytetu oraz uczelni technicznej w każdym ośrodku akademickim. Każdego roku chętnie wybierana jest przez kandydatów na studia. Studiowanie tej dyscypliny niewątpliwie wymaga określonych predyspozycji, ścisłego umysłu, rozmiłowania w liczbach, regułach, wzorach, obliczeniach.


Studia matematyczne - które uczelnie?


Jeżeli chcesz rozpocząć studia matematyczne w województwie kujawsko-pomorskim, możesz wybrać dwie uczelnie, które zlokalizowane są w Toruniu i Bydgoszczy.

Są to:


Dlaczego warto wybrać studia matematyczne w Toruniu i Bydgoszczy?

Nauka na kierunkach matematycznych uczy abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielności. Obecnie nie ma możliwości nauki bez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i specjalistycznego oprogramowania, więc takie kompetencje studenci matematyki nabywają niejako przy okazji. Wybierając studia w Toruniu młodzi matematycy zostają objęci indywidualną opieką naukową. Ponadto Toruń to jeden z wiodących ośrodków matematycznych w kraju, co pozwala na udział w ciekawych seminariach, konferencjach i międzynarodowych konkursach matematycznych.

Natomiast studia matematyczne w Bydgoszczy to możliwość nauki w nowo powstałym Instytucie Matematyki, który rozpoczął działalność od roku akademickiego 2019/2020, jednak kontynuuje długoletnie tradycje bydgoskiej matematyki. Pracownicy instytutu reprezentują cztery specjalności naukowe – algebrę, analizę funkcjonalną, teorię funkcji rzeczywistych oraz topologię.

W obydwu ośrodkach uniwersyteckich można dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych. Ponadto uczelnie współpracują z firmami, które zatrudniają absolwentów kierunków matematycznych.


Kierunki matematyczne w województwie kujawsko-pomorskim

  • matematyka
  • matematyka i ekonomia - to studia międzyobszarowe dzięki którym można równocześnie opanować wiedzę matematyczną oraz prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty matematyczne i matematyczne narzędzia można stosować w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Przedmioty ekonomiczne natomiast dostarczają ciekawych i konkretnych problemów, których poznanie będzie dobrą motywacją do studiowania matematycznych pojęć i teorii.
  • matematyka stosowana - studia inżynierskie - na tych studiach wyodrębniono dwie specjalności: analiza danych i badania operacyjne. Kierunek daje rzetelne wykształcenie matematyczne z elementami informatyki oraz tytuł inżyniera. Studenci uczą się niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych, które wykorzystują w pracy nad projektami, także zespołowymi.


Rekrutacja na studia matematyczne w kujawsko-pomorskim

Aby studiować matematykę w województwie kujawsko-pomorskim, należy na maturze zdawać matematykę. Zarówno poziom podstawowy matury z matematyki, jak i rozszerzony dają szansę na studia, jednak za poziom rozszerzony naliczane jest więcej punktów podczas rekrutacji.


Co po studiach matematycznych w Bydgoszczy i Toruniu?

Matematyk to zawód, który zajmuje się na ósmym miejscu rankingu zawodów w roku 2019 według Career Cast. Jeszcze wyżej znajdują się zawody, które można wykonywać po ukończeniu studiów matematycznych, czyli analityk danych i statystyk. Praca po studiach matematycznych czeka w różnego typu instytucjach finansowych, w firmach badawczych i ośrodkach obliczeniowych, w szkolnictwie oraz w IT.