Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim

Matematyka jest narzędziem, które pozwala odpowiedzieć na różne ciekawe pytania i problemy. Służy do wyjaśniania zjawisk zachodzących w świecie rzeczywistym, które obejmują różne odległe od siebie dziedziny. Na studiach matematycznych można np. zajmować się teorią kwantową lub teorią względności abo wybrać aspekt bardziej przyziemny i skupić się na matematyce rynków giełdowych.

Matematyka to kierunek studiów dla osób odważnych, które nie boją się zadawać niestandardowych pytań i szukają na nie odpowiedzi. Cierpliwość i pracowitość to cechy, które warto posiadać studiując matematykę.

Absolwenci matematyki rozchwytywani są przez firmy i centra badawcze pracujące nad problemami z zakresu medycyny, ekonomii i technologii. Po tych studiach można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.


Jak wyglądają studia na kierunkach matematycznych?


Studia matematyczne rozpoczynają się od poznania definicji, aby w późniejszym czasie przejść do samodzielnego stawiania twierdzeń i przeprowadzania dowodów. Kierunki matematyczne uczą logicznego i matematycznego myślenia, jasnej i zwięzłej argumentacji.

Studiowanie matematyki różni się od nauki tego przedmiotu w szkole. Chociaż przedmioty na studiach noszą znajome nazwy, to akcent kładziony jest na inne aspekty danej dziedziny matematyki. Oprócz znanych zagadnień poznaje się całkowicie nowe rzeczy.

Jeżeli wybierzecie studia w Lublinie, to traficie do to typowego miasta akademickiego, pełnego studentów, imprez i wydarzeń, w tym juwenaliów.


Jakie kierunki matematyczne można studiować?


Oferta studiów na kierunkach matematycznych w województwie lubelskim jest kompleksowa.

Dostępne kierunki to:

  • Matematyka (studia licencjackie) wraz ze specjalnościami: matematyka z informatyką (studia nauczycielskie), matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka informatyczna, ekonomia matematyczna, informatyka stosowana, zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce
  • Matematyka (studia inżynierskie)
  • Matematyka (w języku angielskim)
  • Matematyka w finansach wraz ze specjalnościami: matematyka ubezpieczeniowa, metody statystyczne w finansach
  • Matematyka i finanse


Kierunki matematyczne - które uczelnie?


Gdzie pracować po matematyce?


Uczelnie z województwa lubelskiego, aby ułatwić znalezienie pracy absolwentom prowadzą biura karier oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Po ukończeniu kierunków matematycznych można podjąć pracę w sektorze finansowym, IT, centrach badawczych i obliczeniowych lub jako nauczyciel.