Psychologia

Studia psychologiczne cieszą się ogromną popularnością, co może wynikać z przekonania, że wiedza wyniesiona ze studiów na kierunku Psychologia jest użyteczna w wielu sytuacjach życiowych, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Umiejętność rozumienia innych, sprawnego komunikowania się, negocjacji, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, przekonywania, mediacji - kształcone na studiach psychologicznych - są niezwykle przydatne i cenione na rynku pracy. Osoby, mające takie kompetencje, cieszą się prestiżem, mogą liczyć na ciekawe oferty pracy i niezłe zarobki. Dlatego utrzymująca się od wielu lat moda na psychologię raczej nikogo nie dziwi.

Studenci psychologii zdobywają wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących psychiką oraz zachowaniami człowieka. Uczą się twórczego, krytycznego myślenia. Nabywają umiejętności rozpoznawania, opisywania oraz nazywania zjawisk psychologicznych, a także odpowiedniego planowania i przeprowadzania form interwencji.

Studia psychologiczne oferują kilkadziesiąt różnych specjalności, przez co dają różnorodne perspektywy zatrudnienia dla absolwentów.

Więcej informacji na temat licznych specjalności oferowanych na Psychologii znajdziecie TUTAJ


STUDIA PSYCHOLOGICZNE - KATALOG KIERUNKÓW STUDIÓW

Dosłownie, z języka greckiego, psychologia tłumaczona jest jako „nauka o duszy”. Wydaje się więc, że w centrum uwagi jest człowiek, a dokładnie jego umysł, myśli, emocje. Tymczasem termin ten ma obecnie zastosowanie w tak wielu dziedzinach i obszarach, że mówimy obecnie o psychologii biznesu, handlu, reklamy, psychologii pracy, psychologii barw, psychologii sportu czy wreszcie psychologii zwierząt.

To z kolei oznacza zapotrzebowanie na specjalistów psychologów na bardzo wielu płaszczyznach życia. Statystyki rekrutacyjne potwierdzają niesłabnące zainteresowanie tym kierunkiem studiów. Co roku o jeden indeks na studia uniwersyteckie walczy po kilkanaście osób.

Psychologia jest kierunkiem 5-letnim. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, jak: psychologia ogólna, metodologia badań, filozofia, logika, podstawy neurologii, diagnoza psychologiczna, psychometria, biofizjologiczne podstawy zachowania, psychologia stresu. W trakcie studiów student obiera własną ścieżkę specjalizacyjną, przykładowo: psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia edukacji, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia pracy, organizacji i zarządzania, psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna i wiele innych.

Studenci w toku studiów odbywają praktyki. Warto niezależnie, na własną rękę odbyć staże czy wolontariaty, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być skonfrontowana z praktyką. Jednak jak twierdzą świeżo upieczeni absolwenci, dostanie się na staż nawet w formie wolontariatu nie jest wcale łatwe. Niekiedy trzeba wielu miesięcy poszukiwań chętnej do zaangażowania placówki.

Joanna, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim mówi, że program studiów to w 80% teoria i podkreśla, jak ważne jest zdobywanie praktyki. Mylne jest wyobrażenie, że od pierwszych zajęć studenci będą poznawać ciekawe przypadki psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi - tak niestety nie jest. Studenci zapytani, czy na psychologii jest trudno odpowiadali m.in. tak: „ - Nie jest trudno, ale są to studia pracochłonne. Trzeba napisać bardzo dużo prac i protokołów z badań testowych, ale dzięki temu nabiera się wprawy w przeprowadzaniu testów i interpretowaniu otrzymanych wyników. Dużo roboty, ale fajnie”.

Z kolei Paulina, obecna psychoterapeutka, tak wspomina swoje studia: „ - Za trudniejsze przedmioty uważa się biomedykę (anatomia człowieka i biologiczne uwarunkowania zachowania), psychometrię i metodologię (statystyka, konstruowanie testów psychologicznych, ich rzetelność, normalizacja itp). Wiedzy teoretycznej jest dużo i czasem wydaje się że jeden kawałek do drugiego nijak nie pasuje, stąd właśnie wg mnie najtrudniejsza ale i najbardziej przydatna jest umiejętność posługiwania się wybranymi koncepcjami, a nie tylko ich wykucie”.


Myśląc o zawodzie psychologa pierwszym skojarzeniem jest najczęściej symboliczna kozetka w przytulnym gabinecie. To właśnie tam odbywa się tak potrzebne w obecnych czasach naprawianie dusz, relacji rodzinnych, koleżeńskich, rozwiązywanie problemów wychowawczych, diagnozowanie uzależnień, odnajdywanie motywacji zawodowej. Psycholog ma pomóc zachować równowagę emocjonalną w traumatycznych chwilach, w sytuacji katastrofy, klęski żywiołowej. Psycholog, ze znajomością mechanizmów rządzących zachowaniem ludzi, umiejętnością oceny osobowości i predyspozycji do zajmowania określonych stanowisk sprawdzi się w roli doradcy zawodowego czy head huntera.

A czy za tym, że w określony sposób reagujemy na reklamy, sięgamy produkty z określonych półek sklepowych, decydujemy się na pozorne promocje i okazje nie stoi specjalista od zachowań konsumenckich, czyli świetny psycholog? Nie mówiąc o spektakularnych akcjach odbicia zakładników, dzięki błyskotliwym negocjacjom mediatora - obrazek na szczęście najczęściej znany z ekranu, a jednak silnie eksponujący umiejętności psychologiczne. Podobne zdolności negocjacyjne konieczne są do rozwiązania konfliktów wewnątrz firm, korporacji.

Psycholog sportowy współtworzy sukces zawodnika. Oprócz wylanych łez i potu musi istnieć silna motywacja do codziennej, żmudnej walki o zwycięstwo. Popularny obecnie profiler policyjny na podstawie zachowań, gestów, ubioru, szczątków informacji o przestępcy tworzy jego profil, który w zestawieniu z innymi poszlakami ma ułatwić rozwikłanie sprawy. To oczywiście wybrane obszary realizacji zawodowych możliwości psychologa, wykorzystującego swoją wiedzę i znajomość ludzkich zachowań.


Kandydaci na studia psychologiczne powinni mieć na uwadze, że ich zawód w przyszłości będzie opierał się na częstych bezpośrednich kontaktach z innymi osobami. Próbując scharakteryzować idealnego psychologa, za najistotniejsze jego cechy należy uznać komunikatywność, otwartość, wrażliwość, empatię, opanowanie.

***

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi z zakresu Psychologii prowadzonymi w formie online i samokształcenia to zapoznaj się z ofertą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego (sprawdź ofertę uczelni)


Poznaj inne typy studiów - zajrzyj także TUTAJ