Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim

Studia sportowe przygotowują teoretycznie i praktycznie do wspomagania działań edukacyjnych i wychowawczych osób podejmujących aktywność sportową, uczestniczących w treningu sportowym, rekreacyjnych formach aktywności fizycznej oraz zajęciach terapii ruchowej.

Dostosowanie konkretnej aktywności do wieku, stanu zdrowia, pożądanych efektów musi odbywać się pod okiem doświadczonego trenera, opiekuna, instruktora.

To zatem studia dla osób, którym bliskie jest dbanie o kondycję fizyczną, ale jednocześnie posiadających predyspozycje do „zarażania” taką postawa innych.

Na studiach i w przyszłej pracy sprawdzą się ludzie komunikatywni, otwarci, energiczni i energetyczni.


Studia sportowe - jaka oferta?

Łódzki ośrodek akademicki oferuje jeden kierunek studiów.

Pedagogika sportu

W programie studiów znajdą się m.in. takie przedmioty jak teoria wychowania, dydaktyka ogólna, psychologia rozwoju człowieka, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, trening personalny, teoria i metodyka aktywności fizycznej, metodyka indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej, terapia ruchowa z elementami gimnastyki kompensacyjno–korekcyjnej, coaching w aktywności fizycznej, anatomia z fizjologią wysiłku fizycznego, odnowa biologiczna i metody intensyfikacji wypoczynku.


Studia sportowe – gdzie pracować?

Wykształcenie zdobyte na kierunku pedagogika sportu pozwala na wykonywanie zawodu promotora sportu, edukatora zdrowego stylu życia, animatora aktywnego spędzania czasu, instruktora.

Potencjalne miejsca, gdzie absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie to przykładowo:

 • szkoły
 • organizacje dla dzieci i młodzieży
 • kluby sportowe
 • kluby fitness
 • zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe
 • stowarzyszenia dorosłych
 • branża turystyczna
 • ośrodki sportowe i rekreacyjne
 • ośrodki odnowy biologicznej
 • kluby i świetlice terenowe: osiedlowe, wiejskie
 • domy kultury
 • instytucje ukierunkowane na podtrzymanie i poprawę zdrowia
 • administracja.


Studia sportowe – rekrutacja

Kandydaci na pedagogikę sportu rekrutowani są na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka obcego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z wychowania fizycznego.


Studia sportowe w Łodzi – które uczelnie?

Pedagogika sportu to propozycja Uniwersytetu Łódzkiego.


Agata opowiada, jak została trenerką personalną. Przybliża, jaką ścieżkę przeszła, zanim zdobyła kwalifikacje i rozpoczęła pracę w tym zawodzie.

Posłuchajcie: