Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim

Kształcenie na kierunku Teologia daje wiedzę humanistyczno-społeczną, pozwala poznać wiarę katolicką od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej czy pastoralnej.

W tym artykule przyglądamy się studiom teologicznym w Lublinie. Jakie kierunki można wybrać w tym ośrodku akademickim?

Do wyboru macie:

Teologia:

  • dla alumnów
  • dla osób świeckich

Theological Studies – studia w języku angielskim

Teologia realizowana jest w cyklu jednolitych, pięcioletnich studiów.

Kierunek obejmuje zagadnienia przede wszystkim z obszaru nauk teologicznych, ale też filozofii, pedagogiki, prawa kanonicznego czy psychologii.

W programie kształcenia dla osób świeckich realizowane są takie przedmioty jak: historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu, historia zbawienia, logika, metafizyka-ontologia, patrologia, religiologia, język łaciński, metodologia teologii, archeologia chrześcijańska, etyka, teologia dogmatyczna, wstęp ogólny do Pisma św., teoria poznania, teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia, dydaktyka katechezy, teologia pastoralna, Nowy Testament, Stary Testament, liturgika.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki katechetyczno - pedagogiczne oraz psychologiczno - pedagogiczne.


Studia teologiczne – jakie przedmioty na maturze?

Kandydaci na teologię na KUL rekrutowani będą na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego przez kandydata.

Nabór na studia w języku angielskim prowadzony jest w trybie wolnym. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Potwierdzeniem takiej znajomości jest egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany przynajmniej na 60%.


Studia teologiczne - perspektywy pracy

Wiele osób wybierających kierunek teologiczny nie ukrywa, że równolegle studiuje inną dziedzinę wiedzy, poszerzając sobie tym samym możliwości zatrudnienia.

Studia na teologii przygotowują przede wszystkim do pracy w:

  • szkołach w charakterze nauczyciela religii
  • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich
  • redakcjach portali
  • mediach
  • wydawnictwach.


Studia teologiczne w Lublinie – uczelnie

Teologia dostępna jest w jednej uczelni. To:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II