Jakiego artykułu szukasz?

​Uniwersytet Jagielloński zwycięzcą rankingu Perspektyw 2020

W piątek 17 lipca opublikowane zostały wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na pierwszym miejscu znalazła się najstarsza uczelnia w Polsce, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a trzecie Politechnika Warszawska.

​Uniwersytet Jagielloński zwycięzcą rankingu Perspektyw 2020

Ranking uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż (12 proc.), absolwenci na rynku pracy (12 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (28 proc.), warunki kształcenia (10 proc.), innowacyjność (8 proc.) i umiędzynarodowienie (15 proc.). Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Od pierwszych edycji rankingu walkę o pozycję lidera toczą Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski, raz po raz zmieniając się na pierwszym miejscu lub zajmując je ex aequo. W tegorocznym zestawieniu UJ osiągnął stuprocentowy wskaźnik rankingowy. Plasujący się na drugiej pozycji UW traci do lidera 4,4 proc. Trzecia jest Politechnika Warszawska z wynikiem 78,90 proc. W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Rekrutacja na UJ

Rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim trwa od 1 lipca. W nowym roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet poszerzył ofertę edukacyjną o kilka nowych kierunków studiów. Wydział Filozoficzny zaprasza do podjęcia studiów II stopnia na kierunku etyka. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej - Wydziału Filologicznego proponuje studia II stopnia na kierunku język i literatura Rosji. Zarządzanie zmianą społeczną to propozycja Instytutu Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oferuje studia na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology oraz studia licencjackie fizyka dla firm. Zarządzanie w ochronie zdrowia to nowa propozycja w ofercie Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu tworzona / przygotowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Wszystkie informacje, harmonogramy, wytyczne, wymagane dokumenty dot. tegorocznej rekrutacji można znaleźć na stronach uczelni:

rekrutacja.uj.edu.pl

irk.uj.edu.pl

uj.edu.pl

Dział Rekrutacji na Studia UJ przypomina, że w rekrutacji pod uwagę brane są tylko wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie