Jakiego artykułu szukasz?

​Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: dodatkowy nabór na studia

Trwa drugi nabór na wiele atrakcyjnych kierunków, oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Znajdź studia dla siebie i zdobądź wykształcenie wyższe.

​Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: dodatkowy nabór na studia

Trwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

Rejestracja elektroniczna na kierunki dostępne w drugim naborze potrwa do połowy września. Szczegółowy terminarz można znaleźć w internetowym systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przedłużono nabór na kierunki:

 • administracja (niestacjonarne);
 • architektura informacji (niestacjonarne);
 • archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo (stacjonarne i niestacjonarne);
 • bezpieczeństwo międzynarodowe (niestacjonarne);
 • bezpieczeństwo narodowe (niestacjonarne);
 • bezpieczeństwo zdrowotne (stacjonarne i niestacjonarne);
 • bioinformatyka (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • biologia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • cyberbezpieczeństwo (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • dziennikarstwo (niestacjonarne);
 • edukacja techniczno-informatyczna (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • ekonomia (niestacjonarne);
 • ekoturystyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • etyka - mediacje i negocjacje (niestacjonarne);
 • filologia angielska (niestacjonarne);
 • filologia germańska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia romańska (stacjonarne);
 • filologia rosyjska (stacjonarne);
 • filologia ukraińska (stacjonarne);
 • fizyka (stacjonarne);
 • geodezja i geoinformacja (inżynierskie, stacjonarne);
 • geopolityka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami (inżynierskie);
 • historia (niestacjonarne);
 • historia – studia nauczycielskie (jednolite studia magisterskie, stacjonarne);
 • HR w mediach i organizacjach międzynarodowych (niestacjonarne);
 • informatyka (inżynierskie, niestacjonarne);
 • inżynieria bezpieczeństwa (inżynierskie, stacjonarne);
 • kryminalistyka (niestacjonarne);
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (niestacjonarne);
 • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • matematyka (niestacjonarne);
 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (niestacjonarne);
 • nauczyciel biologii i geografii (jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie, niestacjonarne);
 • pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne);
 • pedagogika szkolna z edukacją techniczną (jednolite studia magisterskie, stacjonarne);
 • praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne);
 • prawo (jednolite studia magisterskie, niestacjonarne);
 • psychologia i biologia zwierząt (jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • socjologia (niestacjonarne);
 • stosunki międzynarodowe (niestacjonarne);
 • turystyka historyczna i muzealnictwo (stacjonarne i niestacjonarne);
 • turystyka i rekreacja (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie kryzysowe (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie w służbach społecznych (stacjonarne i niestacjonarne).

Dodatkowy nabór na studia drugiego stopnia:

 • administracja; (stacjonarne i niestacjonarne);
 • archiwistyka, biurowość i cyfryzacja (stacjonarne i niestacjonarne);
 • Art & Design (stacjonarne);
 • Art & Science (stacjonarne);
 • bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne);
 • biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (stacjonarne i niestacjonarne);
 • dziennikarstwo (stacjonarne i niestacjonarne);
 • edukacja techniczno-informatyczna (stacjonarne i niestacjonarne);
 • ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • etyka – mediacje i negocjacje (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia germańska (stacjonarne);
 • filologia hiszpańska (stacjonarne);
 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia romańska (stacjonarne);
 • filologia rosyjska (stacjonarne);
 • filologia włoska (stacjonarne);
 • fizyka (stacjonarne);
 • geopolityka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • geografia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • historia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • kryminalistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (stacjonarne i niestacjonarne);
 • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • logopedia (stacjonarne);
 • malarstwo (stacjonarne);
 • matematyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • media content & creative writing (stacjonarne i niestacjonarne);
 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne);
 • praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne);
 • socjologia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne);
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie (stacjonarne);
 • sztuka i edukacja (stacjonarne);
 • sztuka współczesna (stacjonarne);
 • turystyka i rekreacja (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (stacjonarne);
 • zarządzanie ochroną środowiska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie w służbach społecznych (stacjonarne i niestacjonarne).

Link do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: https://tiny.pl/cr463

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu.

Powiązane treści

Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia teologiczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia aktorskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia dziennikarskie w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny