Fizyk

Fizyk zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.

Główne zadania zawodowe Fizyka to:

 • ulepszanie i rozwijanie teorii ogólnych, takich jak fizyka relatywistyczna, teoria grawitacji, fizyka statystyczna itd.;
 • tworzenie modeli, w przypadku gdy nie ma teorii zadowalająco opisującej wyniki eksperymentów, opracowywanie metod ich testowania;
 • tworzenie matematycznych teorii pozwalających opracować i zinterpretować sens fizyczny uzyskanych wyników pomiarów parametrów fizycznych w różnych dziedzinach fizyki, jak mechanika, termodynamika, optyka, fizyka jądrowa, cząstek elementarnych, atomowa, molekularna, materii skondensowanej i inne;
 • opracowywanie nowych i rozwijanie znanych metod badania właściwości fizycznych materii; opracowywanie nowych technik, przyrządów wykorzystujących zjawiska fizyczne lub modyfikację parametrów fizycznych przez czynniki zewnętrzne, jak temperatura, ciśnienie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące i inne;
 • adaptowanie technik pomiarowych stosowanych w innych działach do rozwijania możliwości poznawczych w danej dziedzinie, np. stosowanie techniki jądrowej do badania właściwości kryształów;
 • opracowywanie koncepcji i prowadzenie eksperymentów pozwalających rozszerzać zakres posiadanej wiedzy, wzbogacanie posiadanych informacji oraz weryfikacja teorii badanych zjawisk;
 • prowadzenie prac technologicznych wykorzystujących wiedzę fizyczną do otrzymywania materii o określonych parametrach, np. hodowanie kryształów, skraplanie gazów, lub do modyfikacji właściwości półprzewodników przez promieniowanie jądrowe, laserowe i innych;
 • wykorzystywanie wiedzy o zjawiskach fizycznych w różnych działach nauki, techniki, medycyny, badania przestrzeni kosmicznej, nawigacji i innych;
 • prowadzenie prac z zakresu metrologii;
 • opracowywanie referatów naukowych i raportów;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników

W branży tej spotykamy specjalizacje. I tak np. fizycy eksperymentalni najwięcej czasu spędzają w laboratoriach fizycznych i przy pomocy specjalistycznych urządzeń, narzędzi i komputerów przeprowadzają liczne doświadczenia i obserwacje mające na celu wyjaśnienie postawionych wcześniej hipotez.

Fizycy teoretyczni do swoich badań wykorzystują komputery o dużych zdolnościach obliczeniowych, a w celu zrozumienia procesów, jakie zachodzą w przyrodzie wykorzystuje przede wszystkim swój umysł, twórcze myślenie, działania matematyczne, statystykę oraz wnioskowanie indukcyjne. Jednym słowem opracowuje nowe teorie, zasady i prawa.

Fizycy mogą pracować zarówno jako nauczyciele lub wykładowcy, wówczas do ich głównych zadań należy przekazywanie wiedzy w placówkach dydaktycznych, jak szkoły lub uczelnie wyższe. Mogą również pracować naukowo i nie uczestniczyć aktywnie w procesie dydaktycznym, a poświęcić się całkowicie badaniom naukowym. W tym przypadku fizycy większość czasu pracują w zespołach naukowo-badawczych i wspólnie w laboratoriach rozwiązują różnego typu problemy i wyjaśniają zagadnienia związane z ich specjalizacją.

Możemy zatem wyróżnić takie działy fizyki, jak np. kosmologia, fizyka jądrowa, fizyka atomowa, astrofizyka, fizyka niskich temperatur.

Zawód fizyka to bardzo trudna i wymagająca profesja. Osoba go wykonująca musi posiadać dużą wiedzę z wielu pokrewnych fizyce dziedzin, takich jak matematyka, chemia lub biologia. Taka wszechstronność w naukach ścisłych wymaga ciągłego samodoskonalenia, dużych zdolności i samodyscypliny w dążeniu do wyznaczonych celów, które w wielu przypadkach są nie tylko odległe ale również bardzo trudno osiągalne.

Ile zarabiają Fizycy?

Wynagrodzenia uzależnione są od wykształcenia, miejsca pracy i zajmowanego stanowiska. Zazwyczaj najmniej zarabiają nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Na lepsze wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy uczelni, wykładowcy oraz pracownicy naukowi.

Według statystyk średnia pensja nauczyciela początkującego to nieco ponad 2 000 zł. Nauczyciel z dyplomem może liczyć nawet na 4 000 zł, zaś pracownicy naukowi i wykładowcy na ponad 5 000 zł.

Oczywiście fizycy bardzo często znajdują zatrudnienie również w firmach prywatnych, w których zajmują się nie tylko badaniami, ale również projektowaniem i opracowywaniem innowacyjnych technologii, biorą udział w budowie zaawansowanych komputerów, urządzeń i maszyn przeznaczonych zarówno dla przemysłu, jak również dla wielu innych branż, jak np. samochodowej i medycznej. W takim przypadku fizycy zarabiają znacznie więcej od swoich kolegów zatrudnionych na uczelniach lub w szkołach.

Komentarze (1)

 • Niezdecydowana

  Ostatecznie mogła bym zostać fizykiem, rozumiem to co tłumaczą nauczyciele na lekcji, potrafię wszystko co widzę w podręczniku przeanalizować, chodź zajmuje mi to trochę czasu. Jedyny problem to to, że mimo iż rozumiem, widzę i potrafię układać wzory nie potrafię ich zapamiętać, to jedyna przeszkoda, druga to lenistwo, po prostu mi się nie chce, jeśli niczego nie znajdę, będę fizykiem. :(
  2/4/19