Kontroler ruchu lotniczego

Kontroler ruchu lotniczego jest członkiem służb kontrolnych na lotnisku. To dzięki jego pracy i zaangażowaniu codziennie tysiące ludzi podróżujących samolotem może bezpiecznie wystartować i wylądować. Kontroler pracuje przy pomocy radaru i środków łączności nadzorując ruch na płytach lotniska a także w powietrzu, przekazuje pilotom niezbędną wiedzę na temat wysokości, prędkości oraz zmianie sektora. Każdy kontroler ma wyznaczoną swoją strefę powietrzną, za którą jest odpowiedzialny. Do jego zadań należy między innymi wydawanie zezwoleń i instrukcji, aby zachować odpowiedni dystans między dwoma samolotami, udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej oraz udzielanie pomocy w kryzysowych sytuacjach (jak np. awaria samolotu, porwanie, wyciek paliwa). Kontroler ruchu lotniczego współpracuje także z innymi organami służb ruchu lotniczego i sztabem pomocników.

Predyspozycje

W tym zawodzie najbardziej liczą się predyspozycje psychiczne. To one decydują o tym, czy kandydat zostanie dopuszczony do szkolenia. Najważniejsze z nich to orientacja przestrzenna, szybkie, logiczne myślenie, poczucie odpowiedzialności, spostrzegawczość, wydawanie szybkich, ale przemyślanych rozkazów, podzielność uwagi przy jednoczesnym skupieniu się na trudnych obliczeniach. Kontroler ruchu lotniczego nie może być podatny na działanie presji i stresu. Kandydat jest automatycznie wykluczany, jeśli ma problemy z wymową, jąka się w stresowych sytuacjach, nie potrafi jasno wyrazić konkretnych poleceń.

Status społeczny

Kontroler ruchu lotniczego to jeden z najbardziej elitarnych, opłacalnych, ale też trudniejszych zawodów. W Polsce tylko około 400 osób pracuje na tym stanowisku. Trzeba pamiętać, że jest to osoba, w której rękach dziennie jest życie kilkuset osób.

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego trzeba mieć wykształcenie maturalne oraz biegle znać język angielski. Wydawałaby się to bardzo prosta ścieżka do kariery, jednak pozory mylą. Egzamin, który trzeba zdać, jest niesamowicie trudny i zdają go naprawdę nieliczni. Aby móc przystąpić do owego egzaminu nie można mieć więcej niż 29lat nienaganny stan zdrowia. Egzamin składa się z czterech części: wstępnych testów, na których sprawdzana jest znajomość języka angielskiego, wyobraźnia przestrzenna oraz testy na inteligencję, umiejętność szybkiej kalkulacji. Kolejny etap to testy psychologiczne, następnie rozmowa z lektorem języka angielskiego. Czwarty, ostatni etap, to rozmowa kwalifikacyjna. Dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydat przystępuje do 400godzinnego szkolenia, które kończy się cząstkowymi egzaminami oraz sprawdzianem na symulatorze. Wymagane jest także odbycie praktyki.

Specjalności

Kontroler ruchu lotniczego nie kształci się w konkretnej specjalności, jednak ostatecznie może pracować na różnych stanowiskach na lotnisku. Jednym z nich jest wieża – tutaj kontroler dba o poprawny start i lądowanie. Innym typem jest kontroler zbliżania – jego praca opiera się głównie na pracy radarów. Kolejny etap lotu samolotu to przejście pilota do kontrolera obszaru.

Gdzie do pracy?

Kontroler ruchu lotniczego zatrudnienia powinien szukać w Polsce na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest to jedyna instytucja, która zgodnie z prawem może prowadzić rekrutację i szkolenia na kontrolerów.

Zarobki

Jak wcześniej zostało wspomniane, jest to bardzo opłacalny zawód. Początkujący kontroler zarabia już 10 000 zł netto miesięcznie. Pensja waha się od 12 000 do 20 000 zł netto i jest zależna przede wszystkim od wielkości lotniska, ilości odpraw oraz doświadczenia.

Komentarze (0)

No comments found