Stolarz meblowy

Stolarz meblowy wykonuje, na podstawie dokumentacji lub szkiców, meble skrzyniowe, szkieletowe i inne przeznaczone do wyposażenia mieszkań, biur, sklepów, szkół i innych lokali.

Praca Stolarza meblowego to obowiązki typu:

 • zapoznawanie się z rysunkami technicznymi obrabianych i montowanych drewnianych elementów instrumentów muzycznych;
 • sporządzanie szkiców roboczych;
 • dobór drewna wg gatunków i usłojenia, przygotowywanie drewna do obróbki mechanicznej i ręcznej;
 • dobór klepek do dna rezonansowego fortepianów i pianin;
 • przygotowywanie narzędzi i ustawienie piły rozdzielczej oraz specjalnych obrabiarek do drewna;
 • ustawianie i obsługę prasy oraz innych urządzeń służących do klejenia i montowania drewnianych elementów instrumentów muzycznych;
 • wykonywanie obróbki mechanicznej drewna oraz ręcznej obróbki przez skrawanie, struganie i piłowanie;
 • dopasowywanie i sklejanie lub łączenie w inny sposób podzespołów lub zespołów w elementy instrumentów;
 • wiercenie otworów do mocowania ram fortepianowych, wiercenie otworów w klawiszach;
 • nabijanie sztyftów mostkowych i agraf;
 • dobieranie dźwięcznic fortepianowych i pianinowych do naciągania strun;
 • obrabianie i sklejanie dna fortepianów i pianin;
 • dobieranie i łączenie części drewnianych do akordeonów i innych instrumentów;
 • posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
 • obsługiwanie strugów, pił rozdzielczych, wydrążarek;
 • czyszczenie i konserwowanie sprzętu mechanicznego oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.

Zarobki stolarzy

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 597 PLN brutto. Co drugi stolarz otrzymuje pensję od 2 032 PLN do 3 387 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych stolarzy zarabia poniżej 2 032 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 387 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych stolarzy. Stolarze prowadzący własną działalność gospodarczą osiągają kilkukrotnie wyższe zarobki.

Komentarze (0)

No comments found