Wokalista

Wokalista wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.

Na aktywność zawodową wokalisty składają się:

 • utrzymywanie ciągłej sprawności aparatu głosowego poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, uwzględniających fizjologię aparatu głosowego, rodzaj głosu i indywidualne możliwości śpiewaka;
 • odczytywanie zapisu nutowego utworu muzycznego głosem i grając na instrumencie;
 • opanowywanie pamięciowe tekstu nutowego, słownego oraz wskazówek dotyczących ruchu scenicznego, jeśli wymaga tego rodzaj występu, do którego się przygotowuje;
 • ćwiczenie i rozwijanie swoich umiejętności wokalnych w zakresie techniki emisji głosu oraz dykcji;
 • poszerzanie repertuaru wykonywanych dzieł muzycznych we współpracy z innymi muzykami i samodzielnie;
 • branie udziału w próbach do występów artystycznych solowych oraz zespołowych pod kierunkiem dyrygenta oraz reżysera, zależnie od rodzaju przedsięwzięcia artystycznego;
 • wykonywanie zadań aktorskich i układów choreograficznych, jeśli wymaga tego przedsięwzięcie artystyczne, w którym bierze udział (np. opera, występ estradowy, film, spektakl w teatrze muzycznym);
 • wykonywanie charakteryzacji własnej twarzy i ciała odpowiednio do zaprojektowanej scenografii spektaklu operowego, filmu itp.;
 • współpraca z projektantem i wykonawcą kostiumów scenicznych i filmowych dla uzyskania najdogodniejszych warunków do wykonania partii wokalnej;
 • wykonywanie publiczne utworów muzycznych w charakterze solisty, który jest jednocześnie autorem lub współautorem koncepcji interpretacyjnej wykonywanych dział;
 • branie udziału w publicznym wykonywaniu utworów muzycznych w charakterze członka zespołu muzyków;
 • branie udziału, w charakterze solisty lub członka zespołu muzyków, w próbach do nagrań oraz nagraniach utworów muzycznych w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych;
 • branie udziału w przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych przekazywanych bezpośrednio na żywo, za pomocą techniki radiowej i telewizyjnej.

Ile zarabia wokalista?

Bycie wokalistą to coś więcej niż zwykła praca. To aktywność o charakterze artystycznym, swoista pasja i pomysł na życie. Choć zarobek traktowany jest czasem jako użyteczny dodatek, to uznani wokaliści, koncertujący salo lub z zespołami potrafią osiągać bardzo wysokie zarobki, pozwalające na wygodne życie z rozmachem.

Komentarze (0)

No comments found