Egzamin SAT dla planujących studia w USA

Jeżeli chcesz studiować w USA, musisz wiedzieć, że większość uczelni wymaga od kandydatów posiadania zdanego egzaminu SAT.

Jest to egzamin z kompetencji i wiedzy nabytych w trakcie nauki, tak jak polska matura. W tym artykule wyjaśnimy czym dokładnie jest egzamin SAT, jakie są jego rodzaje i jak go zaliczyć przed wyjazdem do USA.

Studia w USA to możliwość coraz częściej brana pod uwagę przez polskich uczniów. Za edukacją za oceanem przemawiają wysoki poziom edukacji i prestiżowe uczelnie uznawane za najlepsze według najważniejszych rankingów światowych, w tym rankingu szanghajskiego. Atmosfera studiowania również zbiera znakomite opinie wśród studentów i absolwentów.

Przepustką do tego świata dla uczniów spoza Stanów jest egzamin SAT. Został on wprowadzony w 1926 roku i na przestrzeni lat zmieniał się zarówno jego zakres jak i nazwa. Organizacją, która czuwa nad przygotowaniem, rozwijaniem i publikacja egzaminu jest College Board. Jest to organizacja non-profit z siedzibą w USA.


Co to jest SAT?

SAT ma na celu sprawdzenie gotowości kandydatów do podjęcia studiów. Egzamin składa się z części matematycznej Math oraz językowej English-based Reading and Writing (krytyczne i logiczne myślenie w czytaniu oraz gramatyka). Z SAT można uzyskać maksymalnie 1600 punktów. Dodatkowo opcjonalną częścią egzaminu jest osobno oceniany esej - nie wszystkie uczelnie go wymagają.

Istnieją również egzaminy przedmiotowe tzw. SAT Subject Tests. Zdawać je można dodatkowo. Wymagane są przez najbardziej oblegane uczelnie. Szczegółowe informacje o tych testach znajdują się na stronie College Board.

Egzamin trwa 3 godziny zegarowe, a dla piszących esej 3 h 50 min. Uczniom liceów zaleca się zdawanie pierwszych egzaminów SAT we wcześniejszych klasach, tak by możliwe było ewentualne poprawienie wyników. Oczywiście powtarzanie egzaminów łączy się z kosztami.

Im lepiej zdany egzamin lub egzaminy tym więcej punktów potrzebnych podczas rekrutacji. Progi punktowe na każdą uczelnię są inne. Poza tym oprócz wyniku egzaminu SAT, podczas rekrutacji uczelnie biorą pod uwagę inne elementy, np.: ogólne informacje o kandydacie, wykaz przedmiotów i ocen z poprzednich lat nauki, osiągnięcia kandydata, esej aplikacyjny.


Jak przygotować się do egzaminu SAT?

Program nauczania w polskich szkołach nie jest w stanie przygotować kandydatów na studia w USA i do zdawania SAT. Specyfika tego egzaminu oraz konstrukcja testów sprawiają, że trzeba uczyć się dodatkowo. Istnieją różne podmioty przygotowujące uczniów do zdawania egzaminu SAT. Można także spróbować przygotować się samodzielnie, korzystając z dostępnych podręczników lub bezpłatnych kursów online np. tego przygotowanego przez Khan Academy.

Dobra wiadomość jest taka, że SAT-y można zdawać w Polsce. Dostępnych jest kilka terminów w roku i kilka ośrodków egzaminacyjnych m.in. w Warszawie i Krakowie.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zarejestrować się na stronie: https://international.collegeboard.org/

Wypełnia się tam długa ankietę oraz opłaca egzamin - cena podstawowa to $75. Następnie można przystąpić do egzaminu w wybranym ośrodku w Polsce.

Przygotowanie do egzaminu jest często intensywne ze względu na konieczność technicznego wyćwiczenia pisania testów i eseju. Egzamin może sprawiać o tyle trudność, że język angielski trzeba znać rzeczywiście na dość zaawansowanym poziomie. Jeżeli natomiast chodzi o poziom merytoryczny, to polscy uczniowie nie powinni mieć z nim problemu, pomimo tego, że materiał ułożony jest w inny sposób niż w szkołach amerykańskich. Podczas egzaminu czas na odpowiedź jest bardzo krótki, nie ma możliwości na dłuższe zastanawianie się. Materiał trzeba mieć opanowany bardzo dobrze i umieć szybko przywoływać go z pamięci.

Przypomnieć należy, że SAT jest standardowym testem zdawanym przez uczniów w Stanach, a poziom w polskich szkołach uważany jest za wyższy niż w tych amerykańskich.

Warto podejść do testu i dać sobie szansę na studia w USA.

Zobaczcie filmik o SAT przygotowany przez autorkę kanału The Amerykanka, która egzamin SAT zdała i dostała się na studia w USA.