Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze

Jeżeli odpowiadasz twierdząco na powyższe pytania - studia filologiczne to dobre rozwiązanie. Wybierając interesującą Cię specjalność zdobędziesz wykształcenie w określonej dziedzinie związanej z językiem obcym, przed Tobą będzie wiele możliwości pracy zawodowej.


Kto studiuje na filologii?


To propozycja dla humanistów. Zajęcia prowadzone są w języku obcym – studia to zatem nie kurs językowy, musisz już na starcie swobodnie porozumiewać się po angielsku lub niemiecku. To zresztą zweryfikuje egzamin maturalny. Przed Tobą tomy lektur – też w oryginale. Ważny u studentów filologii jest słuch fonetyczny, ale też predyspozycje analityczne – na niektórych przedmiotach będziesz badać strukturę języka, jego rozwój na przestrzeni wieków. Studia nad językiem nie do końca będą przypominać naukę, jaką znasz ze szkoły średniej.


Gdzie w Zielonej Górze studiować filologie obce?


Filologię angielską i germańską można studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Humanistycznym.

Kandydaci na filologię angielską mają do wyboru następujące specjalności:

  • nauczycielska
  • translatoryka.

Na filologii germańskiej można studiować takie specjalności:

  • nauczycielska
  • translatoryka
  • język niemiecki w komunikacji zawodowej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz języka angielskiego (lub odpowiednio niemieckiego), zarówno z części podstawowej, jak i rozszerzonej.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2200 zł.


Jak wyglądają studia na filologii?


Studia są dwustopniowe. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom licencjata mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tym samym kierunku. Obie filologie można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Przykładowe przedmioty w programie studiów na filologii angielskiej i germańskiej: praktyczna nauka języka, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, historia literatury, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia krajów określonego obszaru językowego, dydaktyka ogólna, kompetencje nauczyciela, podstawy pedagogiki, wstęp do translatoryki, teoria i praktyka przekładu, język mediów, język biznesu. Na specjalności język niemiecki w komunikacji zawodowej: wiedza o instytucjach europejskich, wiedza o regionie, elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej, krajoznawstwo turystyczne, korespondencja służbowa i handlowa, tłumaczenie tekstów użytkowych.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.


Perspektywy pracy po studiach filologicznych


W zależności od wybranej specjalności, absolwenci przygotowani są do pracy w nieco innym charakterze. Specjalność nauczycielska przewidziana jest dla przyszłych nauczycieli - daje uprawnienia do pracy w szkołach podstawowych, średnich, szkołach języków obcych.

Osoby, które ukończą translatorykę zatrudniane są w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, placówkach kultury, organizacjach turystycznych, pracują jako tłumacze obsługujący spotkania międzynarodowe.

Doskonała znajomość języka obcego w połączeniu z dodatkowymi kwalifikacjami i predyspozycjami daje możliwości pracy w obszarze biznesu, dyplomacji, turystyce – wszędzie tam, gdzie komunikacja opiera się na posługiwaniu językiem obcym. Takie dodatkowe umiejętności można uzyskać na specjalności związanej z wykorzystaniem języka niemieckiego w komunikacji zawodowej.

Weronika Sokołowska jest trenerem językowym. Przekonuje, że filologia angielska to bardzo ciekawy wybór. Obala jednocześnie stereotypy związane z tym kierunkiem i zapewnia, że warto studiować anglistykę.

Przeczytajcie więcej: http://weronikasokolowska.pl/3575-2/.