​Filologia angielska i germańska w Kielcach

Kierunki filologiczne wybierają osoby o predyspozycjach humanistycznych. Studiowanie języków obcych to nie to samo, co rozszerzony kurs. Oprócz zajęć doskonalących płynność posługiwania się językiem, wymowę, słownictwo wiele przedmiotów dotyczyć będzie nauki o samym języku – jego budowie, pochodzeniu, rozwoju. Studenci poznawać będą historię, kulturę, literaturę krajów z określonego obszaru językowego.


Jak wyglądają studia filologiczne?


Kształcenie na filologii jest dwustopniowe. 3-letnie studia kończą się dyplomem licencjata. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na 2-letnich studiach II stopnia.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na filologii angielskiej: wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, fonetyka praktyczna, gramatyka opisowa, czytanie, pisanie, literatura angielska, literatura amerykańska, historia Stanów Zjednoczonych.

Przedmioty na filologii germańskiej: historia Niemiec, historia literatury niemieckiej, wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, język niemiecki w biznesie.


Perspektywy pracy po filologiach obcych


Absolwenci po ukończeniu określonej specjalizacji, mogą pracować jako nauczyciele języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych lub średnich, prowadzić lektoraty na uczelni lub w szkołach językowych.

Oddzielnych kwalifikacji i przygotowania wymaga praca translatora. Osoby z takim wykształceniem mogą być zatrudniane w wydawnictwach, biurach tłumaczeń.

Dobra znajomość języka i kultury określonych krajów to z kolei szansa na pracę w turystyce, biznesie, mediach czy dyplomacji. Możliwości jak widać jest wiele, duże znaczenie mają dodatkowe kompetencje, niekoniecznie wyniesione z sali wykładowej.


Gdzie studiować filologię angielską lub germańską?


Jedyną uczelnią oferującą kształcenie na tych kierunkach jest:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

Specjalizacje na filologii angielskiej:

  • nauczycielska
  • tłumaczeniowa.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4400 zł.

Moduły na filologii germańskiej:

  • tłumaczeniowy
  • turystyczny
  • biznesowy
  • nauczycielski.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka niemieckiego i matematyki. Studia przewidziane są również dla osób nie uczących się wcześniej języka niemieckiego.

Studia na filologii germańskiej realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Doskonała znajomość języka obcego to – jak wspomnieliśmy – szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w biznesie.

Przeczytajcie, jak może wyglądać kariera absolwenta filologii w korporacji, na jakich stanowiskach może pracować i czym może zajmować się filolog: