Filologia angielska i germańska w Olsztynie


Perspektywy pracy po filologii?


Absolwenci specjalności nauczycielskiej mogą pracować jako nauczyciele konkretnego języka w szkołach podstawowych czy średnich, prowadzić lektoraty w szkołach wyższych lub szkołach językowych.

Osoby z doskonałą znajomością języka obcego, a więc po ukończonej filologii, dobrze orientujące się w kulturze, stosunkach polityczno-społecznych krajów określonego obszaru językowego mogą pracować przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie znajomość realiów konkretnych krajów będzie ich atutem: w biznesie, turystyce, dyplomacji, instytucjach kultury.

Z kolei umiejętności nabyte podczas studiowania specjalności tłumaczeniowej pozwalają na zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach.


Czego będziesz uczyć się na filologii?


Przykładowe przedmioty w programie studiów: praktyczna nauka języka, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, historia krajów danego obszaru językowego, literatura angielska/amerykańska/niemiecka, gramatyka opisowa.


Gdzie studiować filologię w Olsztynie?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Poniżej prezentujemy szczegółową ofertę i koszty kształcenia:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze?

Kandydaci na filologię angielską są rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna lub matematyka.

Podczas rekrutacji na filologię germańską obowiązuje podobny zestaw przedmiotów, z tą różnicą, że kandydaci wskazują dowolny język obcy.

Studia pierwszego stopnia na obu filologiach realizowane są tylko w trybie stacjonarnym. Po uzyskaniu dyplomu licencjata jest możliwość kontynuowania kształcenia na filologii angielskiej lub germańskiej na magisterskich studiach II stopnia.

Specjalności, jakie można wybrać na filologii angielskiej:

  • nauczycielska w zakresie języka angielskiego
  • filologia angielska

oraz germańskiej:

  • nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
  • filologia germańska.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego - Grupa Vistula – filologia angielska, studia na poziomie licencjackim.

Proponowana specjalność:

  • nauczycielska w zakresie języka angielskiego.
  • translatoryka
  • językoznawstwo.

W ramach tej specjalności wybrać można jedną ze specjalizacji:

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4400 zł, niestacjonarnych – 4300 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej o germanistyce? O swoich spostrzeżeniach, przemyśleniach i ostrzeżeniach opowiada absolwentka specjalności tłumaczeniowej: