​Filologia angielska w Gdyni

Kierunek filologiczny to studia nad językiem, analizowanie jego zawiłości, pochodzenia, słowotwórstwa, wymowy. Fakt, że lubisz czytać, niestraszne Ci lektury w oryginale i zajęcia prowadzone w języku angielskim oznacza, że masz predyspozycje humanistyczne. Pamiętaj, że studia językowe wymagają także umiejętności analitycznych, logicznego myślenia, język jest jak system matematycznych reguł.


Gdzie w Gdyni można studiować anglistykę?


W całym Trójmieście możliwości jest więcej – przeczytaj informacje o studiach w Gdańsku. Natomiast w Gdyni ten kierunek studiów oferuje tylko jedna uczelnia:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, specjalności:

  • amerykanistyka
  • filologia angielska z językiem norweskim
  • język angielski w biznesie
  • tłumaczenia – język angielski.

Kształcenie ukierunkowane jest na połączenie umiejętności językowych z wiedzą biznesową. Absolwent nie tylko swobodnie posługuje się językiem angielskim, ale również potrafi funkcjonować w rzeczywistości biznesowej.

Filologia angielska z nauką języka norweskiego to odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów komunikujących się w tym języku. Z racji położenia Trójmiasta i jego kontaktów handlowych ze Skandynawią osoby z takim wykształceniem są poszukiwane na rynku pracy.


Jak wyglądają studia na anglistyce?


W Gdyni można ukończyć filologię angielską tylko na poziomie licencjackim. Absolwenci 3-letnich studiów mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia – taka możliwość jest np. na Wydziale Filologicznym Gdańskiego Uniwersytetu.

Zajęcia prowadzą praktycy w określonych dziedzinach – tłumacze, autorzy słowników, trenerzy umiejętności biznesowych.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe: wymowa amerykańska, leksyka amerykańska, tożsamość społeczna i polityczna USA i Kanady, historia USA i Kanady, kultura biznesowa USA i Kanady, współczesna literatura północnoamerykańska, fonetyka norweska, leksyka norweska, wymowa norweska, korespondencja biznesowa w języku norweskim, elementy kultury i literatury Norwegii, angielski w finansach, angielski w prawie, angielski w logistyce, angielski w marketingu, negocjacje biznesowe, podstawy ekonomii i zarządzania, tłumaczenia pisemne ogólne, tłumaczenia ustne, konsekutywne i symultaniczne, ćwiczenia redakcyjne, tłumaczenia tekstów specjalistycznych.


Perspektywy zawodowe po filologii angielskiej


Konkretne specjalności przygotowują specjalistów z określonych dziedzin, co przekłada się na szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Absolwent filologii angielskiej w gdyńskiej WSB może więc pracować jako tłumacz w firmie międzynarodowej, wydawnictwie, redakcji, trener umiejętności biznesowo-językowych, pracownik firm szkoleniowych i konsultingowych, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych, pracownik administracji publicznej, pracownik służb dyplomatycznych, specjalista w branży turystycznej czy przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat studiów na filologii angielskiej, przeczytaj, jak studentka drugiego roku podsumowuje swoją dotychczasową przygodę z tym kierunkiem studiów.

Co było do tej pory najbardziej interesujące, które przedmioty z kolei były niemal nie do przejścia: