Filologia angielska w Radomiu

Studia filologiczne wybierają przede wszystkim humaniści, osoby, którym niestraszne są tomy lektur w oryginale, przyswajanie historii i kultury krajów, w których dominuje język angielski. Kandydatom przydadzą się predyspozycje językowe, słuch fonetyczny, aczkolwiek studia nad językiem nie będą przypominały lekcji angielskiego, jakie znacie ze szkoły.


Gdzie w Radomiu studia na filologii angielskiej?


Jedyną uczelnią oferującą ten kierunek studiów jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz języka angielskiego.


Jak wyglądają studia na anglistyce?


Licencjackie studia I stopnia trwają 3 lata. Odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po nich można na Wydziale kontynuować kształcenie na niestacjonarnych, magisterskich studiach II stopnia.

Kandydaci na studia I stopnia mają do wyboru następujące moduły:

  • nauczycielski
  • amerykanistyka z translatoryką
  • translatorski
  • menadżerski.

W ofercie studiów II stopnia są takie moduły:

  • nauczycielski
  • amerykanistyka z translatoryką
  • translatorski.

Przykładowe przedmioty w programie studiów to: praktyczna nauka język angielskiego, wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, historia języka angielskiego, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, historia literatury angielskiej, wstęp do psycholingwistyki, gramatyka kontrastywna, tłumaczenia ustne, języki specjalistyczne, komunikacja i negocjacje w biznesie, problemy społeczno-gospodarcze w krajach anglojęzycznych, wstęp do teorii przekładu i etyka zawodu tłumacza.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.


Perspektywy pracy


Ukończenie konkretnych specjalności w pewnym sensie determinuje przygotowanie zawodowe. Absolwenci mogą więc pracować jako nauczyciele w szkołach podstawowych, średnich, prowadzić lektoraty językowe w szkołach wyższych czy na kursach języków obcych.

Osoby kończące moduł translatorski przygotowane są o pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach obcojęzycznych, instytucjach unijnych.

Bezsprzecznie osoby kończące ten kierunek doskonale posługują się językiem angielskim. To z kolei daje możliwości pracy w tych wszystkich dziedzinach, gdzie niezbędna jest płynna komunikacja w języku angielskim, znajomość specyfiki i kultury krajów z tego obszaru językowego, jak choćby w biznesie, branży turystycznej, dyplomacji, wydawnictwach i redakcjach, public relations, mediach, polityce.

Posłuchajcie, co o swoich studiach filologicznych opowiada jedna ze studentek: