​Filologia germańska w Katowicach

Studia trwają 3 lata. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata i mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. W Katowicach taka możliwość jest tylko na Uniwersytecie Śląskim.

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia: praktyczna nauka języka niemieckiego, pisanie akademickie, gramatyka opisowa, teoria literatury, historia literatury niemieckiej, wiedza o krajach obszaru językowego, historia języka niemieckiego, historia wybranego obszaru językowego,językoznawstwo współczesne, teoria i badania nad akwizycją języka obcego, teoria i praktyka przekładu, ochrona własności intelektualnej. W toku studiów pojawiają się przedmioty właściwe dla profilu tłumaczeniowego, komunikacji międzykulturowej, kształcenia nauczycieli.


Co po studiach na germanistyce?


Filolodzy są zatrudniani w wydawnictwach, biurach tłumaczeń. Ukończenie specjalności nauczycielskiej przygotowuje do pracy nauczyciela języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, prowadzenia lektoratów językowych na uczelni, czy w szkołach językowych.

Doskonała znajomość języka w połączeniu z dodatkowymi kompetencjami i kwalifikacjami otwiera duże możliwości pracy w takich dziedzinach jak turystyka, dyplomacja, szeroko pojęty biznes. Absolwenci filologii niemieckiej są zatrudniani przez firmy zajmujące się obsługą klienta, współpracą z niemieckimi partnerami biznesowymi, których na Śląsku nie brakuje.


Germanistyka - które uczelnie?


W aglomeracji śląskiej filologię germańską można studiować na poniższych uczelniach. Podane specjalności dotyczą studiów I stopnia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, specjalności:

  • interkulturowe studia niemcoznawcze
  • język niemiecki od podstaw
  • język szwedzki
  • nauczycielska z językiem szwedzkim
  • tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z części ustnej i pisemnej egzaminu z języka niemieckiego lub dowolnego języka obcego – w zależności od specjalności.

Studia I stopnia realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, specjalizacje:

  • nauczycielska
  • tłumaczeniowo-biznesowa.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego (do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki lub włoski), zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem filologii , zachęcamy do lektury bloga. Jego autorka opowiada o swoich studiach, wskazuje najbardziej problematyczne przedmioty, ocenia, czy to był właściwy wybór.

Może te rozważania będą pomocne jeśli wahasz się, jakie studia wybrać: