Filologia germańska w Radomiu

Dla kogo studia filologiczne?

Kandydatami są przede wszystkim osoby o zainteresowaniach humanistycznych, lubiące dużo czytać, mające predyspozycje językowe, dobry słuch fonetyczny. Pamiętajcie, że studia na filologii to nie tylko nauka języka, ale – może nawet przede wszystkim – nauka o języku, kulturze, historii. Wiele przedmiotów obejmować będzie analizę języka, jego powstawanie, rozwój, strukturę – to niemal matematyczne, systemowe podejście.

Gdzie w Radomiu można studiować filologię niemiecką?

Jedyną uczelnią oferującą takie studia jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego i języka niemieckiego.

Jak wyglądają studia?

Germanistyka w Radomiu to studia licencjackie. Trwają 3 lata, odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Osoby zainteresowane kontynuowaniem kształcenia na magisterskich studiach II stopnia muszą wybrać uczelnię w innym ośrodku akademickim. Gdzie jeszcze można studiować filologię germańską? Zobacz.

Kandydaci mają do wyboru następujące moduły:

  • nauczycielski
  • translatorski
  • menadżerski.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania: praktyczna nauka języka niemieckiego (czytanie, pisanie, ćwiczenia fonetyczne, słuchanie i mówienie, ćwiczenia gramatyczne), wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, historia literatury niemieckiej, kultura obszaru języka niemieckiego, współczesna literatura niemiecka, wstęp do psycholingwistyki, podstawy dydaktyki, historia niemieckiego obszaru językowego, tłumaczenia pisemne specjalistyczne, narzędzia pracy tłumacza, aktualny przegląd prasy niemieckiej, public relations, korespondencja w biznesie, komunikacja i negocjacje w biznesie.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu filologii niemieckiej?

Absolwenci kierunku pracują jako nauczyciele w szkołach podstawowych, przedszkolach, szkołach języków obcych oraz innych placówkach oświatowych.

Osoby, które ukończyły moduł translatorski przygotowane są do pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach unijnych.

Doskonała znajomość języka niemieckiego daje możliwości pracy wszędzie tam, gdzie na co dzień komunikacja odbywa się w tym właśnie języku: firmach współpracujących z niemieckojęzycznymi kontrahentami, turystyce, dyplomacji czy mediach.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem studiów na filologii germańskiej, może przydatne okażą się przemyślenia autorki bloga. Opowiada o tym, ja wyglądały studia, co było dla niej największym problemem.

Przeczytajcie: