Jakiego artykułu szukasz?

Jakie dokumenty na studia? – rekrutacja 2024_2025

Podanie o przyjęcie na studia, świadectwo, zdjęcie, dyplom zawodowy, dokument tożsamości to najważniejsze dokumenty, które trzeba dostarczyć do uczelni po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Zobacz, jakie inne dokumenty mogą być wymagane. Jak dostarczyć dokumenty? Jakie są terminy składania dokumentów?

Jakie dokumenty na studia? – rekrutacja 2024_2025

Rekrutując na studia nie od razu musisz skompletować teczkę dokumentów. Wiele osób rejestrując się w systemie rekrutacyjnym nie zna jeszcze wyników matur, nie ma również – co zrozumiałe – świadectwa dojrzałości. Na etapie rejestracji wystarczy wprowadzić do systemu podstawowe dane. Dopiero po ogłoszeniu wyników matur punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów uzupełniane są na koncie kandydata. Na ich podstawie tworzone są listy osób zakwalifikowanych.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Zakwalifikowanie na studia to informacja, że kandydat uzyskał wymaganą do przyjęcia na studia liczbę punktów i jeśli we wskazanym terminie dostarczy wszystkie wymagane dokumenty i dopełni pozostałe formalności, zostanie przyjęty na studia.

Jakie dokumenty na studia?

Poniższa lista dokumentów nie dotyczy wszystkich uczelni i wszystkich kandydatów. Poszczególne szkoły wyższe mogą mieć swoje wymagania. Podobnie pewne sytuacje nie odnoszą się do każdej osoby aplikującej na studia. To, jakie dokumenty należy przygotować podczas naboru na konkretny kierunek w danej uczelni należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych poszczególnych szkół wyższych.

Wśród dokumentów, które należy skompletować i dostarczyć na uczelnię przez kandydatów aplikujących na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie znajdą się:

 • podanie o przyjęcie na studia (najczęściej generowane z systemu rekrutacyjnego)
 • zdjęcie
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich), które należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów (dotyczy tylko osób niepełnoletnich)
 • świadectwo dojrzałości i ewentualnie inny dokument
 • dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dotyczy absolwentów techników)
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport
 • orzeczenie lekarskie
 • dowód opłaty za legitymację
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – na studia prowadzone w języku angielskim.

Jak dostarczyć dokumenty na studia?

Na początkowym etapie rekrutacji wszystkie dokumenty udostępniane są na koncie kandydata w formie elektronicznej. Wystarczy zeskanować wymagane dokumenty i wgrać je do systemu.

Dopiero po zakwalifikowaniu na studia konieczne jest potwierdzenie woli podjęcia studiów, dokonanie wpisu na studia i dostarczenie wymaganych przez uczelnię dokumentów.

To, jaką drogą tego dokonać, zależy od uczelni. W tej kwestii każda szkoła wyższa ma swoje zasady.

Dokumenty można przynieść osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty czy kuriera lub pocztą elektroniczną bądź załączyć ich skany na koncie kandydata.

Jeśli dokumenty dostarcza osoba zaufana w imieniu kandydata, może być wymagane upoważnienie.

Jeżeli cały proces rekrutacyjny odbywa się tylko drogą elektroniczną, najczęściej w momencie rozpoczęcia studiów, czyli w październiku, studenci proszeni są o dostarczenie oryginałów świadectw maturalnych w celu ich weryfikacji.

Termin składania dokumentów na studia 2024/2025

Od momentu decyzji o zakwalifikowaniu na studia kandydat ma kilka dni na uzupełnienie kompletu dokumentów.

Bardzo ważne jest pilnowanie nieprzekraczalnych terminów składania dokumentów. Mogą być one różne w innych uczelniach. Jeśli zatem kandydat rekrutuje na kilka kierunków w różnych szkołach wyższych, musi dokładnie pilnować harmonogramów, aby nie przegapić ostatniego dnia, w którym trzeba dostarczyć dokumenty. W przeciwnym razie zostaje usunięty z listy osób zakwalifikowanych i traci tym samym możliwość studiowania na danym kierunku studiów.

Terminy składania dokumentów na wybranych uczelniach w naborze podstawowym na studia stacjonarne:

Uniwersytet Warszawski 23-25 lipca 2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 19 i 22–24 lipca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 19-23 lipca 2024

Uniwersytet Śląski w Katowicach 18-23 lipca 2024

Uniwersytet Wrocławski 18, 19, 22, 23 lipca 2024

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17-19 i 22 lipca 2024

Politechnika Warszawska 19 lipca – 24 lipca 2024

Politechnika Poznańska 15-18 lipca 2024

Politechnika Wrocławska 17-22 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - do 5 sierpnia 2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18-22 lipca 2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 10 lipca 2024

***

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zdecydujesz się zrezygnować z podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku, złóż pisemne oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów. W ten sposób zwalniasz miejsce osobie, która ciągle liczy na indeks oczekując na liście rezerwowej.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia będzie wyglądać nieco inaczej w zależności od trybu kształcenia, poziomu studiów, charakteru kierunku studiów. Ogólnie jednak, proces rekrutacji składa się z kilku etapów. To przede wszystkim:

 • Wybór kierunku studiów
 • Wybór uczelni
 • Założenie konta w systemie rekrutacji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Uiszczenie opłaty rekrutacyjne
 • Wprowadzenie wyników matur
 • Odbycie egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych, jeśli takie są przewidziane
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów
 • Potwierdzenie woli studiowania w sytuacji zakwalifikowania się na studia.

Na ile uczelni można rekrutować?

Możesz wybrać tyle uczelni, ile chcesz. Nie ma problemu, aby zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, pamiętając jednocześnie, że za każdym razem należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zwróć jedynie uwagę, czy w procesie naboru na konkretne kierunki nie przewidziano dodatkowo egzaminów, sprawdzianów, rozmów kwalifikacyjnych, które mogłyby ze sobą kolidować i tym samym pozbawić Cię szansy uczestniczenia w każdym z nich.

Wybierając kilka kierunków zwiększasz swoje szanse na pomyślne przejście rekrutacji. Może się bowiem zdarzyć, że na innych uczelniach zasady naboru są mniej restrykcyjne, rekrutować będzie mniej kandydatów, większe limity miejsc pozwolą przyjąć więcej osób.

Z pewnością rekrutowanie na więcej niż jedne studia to dobra strategia.

Jakie studia wybrać?

Na naszym portalu znajdziesz Bazę uczelni wraz z zaawansowaną wyszukiwarką

Zajrzyj na podstronę, gdzie prezentujemy Alfabetyczny wykaz kierunków studiów

Zobacz, jak wygląda Rekrutacja na studia, poznaj zasady naboru na wybraną uczelnię

Katalog zawodów to miejsce, gdzie opisujemy różne profesje, w tym zawody przyszłości

Poznaj mniejsze i większe Miasta akademickie wraz z ich ofertą edukacyjną

Powiązane treści

Terminy rekrutacji 2024_2025
Terminy rekrutacji 2024_2025
Jakie studia wybrać? Rekrutacja 2024_2025
Jakie studia wybrać? Rekrutacja 2024_2025
Nowe kierunki studiów 2024_2025
Nowe kierunki studiów 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu