Kredyt studencki

Studia to zazwyczaj spory wydatek. W pokryciu kosztów zazwyczaj pomagają rodzice lub dalsza rodzina. Co zrobić jeżeli nie można liczyć na takie wsparcie? Czy rezygnacja ze studiów to dobre posunięcie? Co jeśli z różnych powodów otrzymanie stypendium nie wchodzi w grę? W takim wypadku pomóc może kredyt studencki.


Kto może otrzymać kredyt studencki?

O kredyt studencki mogą się ubiegać studenci do ukończenia 30 roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35 roku życia. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Warunkiem jest wykazanie, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3 000 zł. O kredyt studencki mogą się ubiegać także cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy i posiadacze Karty Polaka.


Kiedy można ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów, ale nie dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt może być wypłacany bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt.

Również doktoranci mogą otrzymać kredyt w czasie studiów w szkole doktorskiej jeden raz. Doktoranci mogą otrzymywać kredyt przez okres 4 lat. Nie muszą składać ponownie wniosku o przyznanie kredytu, jeśli podejmą kształcenie w szkole doktorskiej w okresie 2 lat od ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


Jak wypłacany jest kredyt studencki?

Kredyt wypłacany jest co miesiąc, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Jeżeli studia zostają przerwane lub zwieszone (np. Urlop dziekański), wypłacanie kredytu również zostaje wstrzymane. Student sam decyduje o wysokości wypłacanych środków. Do wyboru jest kwota 400, 600, 800 albo 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może zmienić wysokość otrzymywanych środków.


Kiedy należy spłacać kredyt studencki?

Zaletą kredytu studenckiego jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. W tym czasie absolwent ma czas na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach. Miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach. Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Co więcej, wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami. Kredyt może także zostać częściowo lub w całości umorzony, o ile kredytobiorca osiągnął na studiach ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy jest szczególnie trudna lub utracił on zdolność do spłaty, kredyt może być umorzony częściowo lub w całości przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Więcej aktualnych informacji o kredytach studenckich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wybierz studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ