Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe

W 2023 roku maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów. Będą zdawali w części pisemnej język polski, język obcy oraz matematykę na poziomie podstawowym, dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz ustne egzaminy z języka polskiego i języka obcego, bez wskazywania poziomu. Jakie inne przedmioty można wybrać na maturze w formule 2023? Jaki jest warunek zdania matury?

Matura 2023 – przedmioty obowiązkowe

Choć egzamin dojrzałości w obecnym kształcie funkcjonuje od kilkunastu lat, sukcesywnie wprowadzane są pewne zmiany i modyfikacje. W ostatnich latach pandemia, związany z nią lockdown, nauka zdalna i trwające obostrzenia sanitarne wymusiły odejście od przeprowadzenia ustnej części matury. Mogły do niej przystąpić jedynie osoby, dla których wynik z tej części egzaminu był decydujący w rekrutacji na studia.

Matura 2023 – co trzeba zdawać?

W tym roku matura zrealizowana będzie zarówno w części pisemnej jak i ustnej – dotyczy to wszystkich, którzy przystępują do egzaminu realizowanego w formule 2023.

Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym
 • dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej na poziomie podstawowym.

Przedmioty obowiązkowe w części ustnej:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

W ich przypadku nie określa się poziomu.

Matura 2023 – przedmioty dodatkowe

Ponadto absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, zdawanych w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, które wybiera spośród:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka ‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej
 • język litewski jako język mniejszości narodowej
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

lub w części ustnej, wybranych spośród:

 • język angielski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język francuski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język hiszpański bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język niemiecki bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język rosyjski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język włoski bez określania poziomu albo na poziomie dwujęzycznym
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język litewski jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej bez określania poziomu
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej bez określania poziomu
 • język kaszubski jako język regionalny bez określania poziomu

Matura 2023 – ile procent, żeby zdać maturę?

Aby uzyskać świadectwo maturalne, należy spełnić kilka warunków:

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Wątpliwości i zastanowienie budzi przedmiot dodatkowy, którego wynik nie wpływa na fakt zdania matury lub nie. To ciągle sytuacja przejściowa, w kolejnych latach będzie obowiązywał próg zdawalności również dla tego przedmiotu. Obecnie po prostu należy przystąpić do egzaminu – uzyskany wynik zostanie odnotowany, bez konsekwencji wpływających na powodzenie matury.

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Matura 2023 – terminy

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2023 – kiedy wyniki?

Szczególnie na ten moment czekają co roku maturzyści.

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 7 lipca 2023 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 8 września 2023 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Dostanę się na studia?

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa