Jakiego artykułu szukasz?

Psychologia – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Przyzwyczailiśmy się, że Psychologia należy do kierunków-rekordzistów, które od lat odnotowują największą liczbę osób przypadających na jedno miejsce. W ostatniej rekrutacji statystyki te wynosiły przykładowo ponad 30 osób na Uniwersytecie Wrocławskim, ponad 16 osób na Uniwersytecie Łódzkim, 13 osób na Uniwersytecie Śląskim. Tak duże zainteresowanie tym kierunkiem dotyczy zdecydowanej większości uczelni, które oferują te studia.

Psychologia – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?

Jak przygotować się do rekrutacji? Co wybrać na maturze? Jak zdobyć indeks na Psychologię?

Sprawdzamy wymagania kwalifikacyjne na wybranych uczelniach.

Psychologię można studiować niemal na wszystkich uniwersytetach, w wybranych uczelniach o profilu pedagogicznym oraz wybranych uczelniach niepublicznych. Mowa w tym momencie o jednolitych studiach magisterskich, trwających 5 lat. Równie bogata oferta dotyczy studiów licencjackich lub kierunków pokrewnych, o ściśle określonej specjalizacji psychologicznej.

Psychologia – co zdawać na maturze?

Na większości uczelni publicznych punktowany jest język polski, język obcy oraz dodatkowy przedmiot. Czasami uczelnia wskazuje konkretny – bywa to matematyka, biologia lub kandydaci wybierają z puli przedmiotów maturalnych sugerowanych przez uczelnie.

Bardzo duże znaczenie ma poziom zdawanych przedmiotów. Różnice w przelicznikach będą miały decydujący wpływ na ostateczną liczbę punktów. Przykładowo na jednej z uczelni w odniesieniu do przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym stosowany jest przelicznik z wagą 1,5, ale już punkty z poziomu rozszerzonego mnożone są przez 4. To całkowicie zmienia szanse kandydatów i decyduje o miejscu na liście rankingowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji należy zawsze wcześniej sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych. Każda uczelnia stawia nieco inne wymagania, a co za tym idzie – inne są szanse i możliwości uzyskania satysfakcjonującego wyniku.

Przykładowo analizujemy wymogi kwalifikacyjne wybranych uniwersytetów.

Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują cztery przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, jeden do wyboru spośród: inny język obcy, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Poziom podstawowy przeliczany jest z wagą 0,6, poziom rozszerzony – 1.

Uniwersytet Szczeciński uwzględnia: język polski (mnożnik 0,25 lub 0,5), język obcy (mnożnik 0,15 lub 0.3) oraz przedmiot do wyboru spośród (mnożnik 0,1 lub 0,2): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka.

Na Uniwersytecie Łódzkim punktowane są: język obcy (waga 1 lub 3), jeden przedmiot spośród (waga 1,5 lun 4): język polski, język, obcy, biologia. Dodatkowe punkty można uzyskać za wyniki z maksymalnie dwóch przedmiotów wybranych spośród (waga 0,5 lub 1): język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia.

Kandydaci na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu muszą zdać: język polski (waga 0,1 lub 0,3), język obcy (waga 0,1 lub 0,3), jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język kaszubski, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna.

Psychologia – studia pokrewne

Psychologia znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia – znajduje to odzwierciedlenie w ofercie uczelni. Pokrewne kierunki psychologiczne fokusują się na zawężonych aspektach tej nauki, pozwalając na zdobycie specjalistycznej wiedzy w określonej dziedzinie. Warto je rozważyć, jeśli z jakiegoś powodu studiowanie Psychologii okaże się niemożliwe.

Zwróćcie uwagę na takie studia:

Psychologia w biznesie

Psychologia w zarządzaniu

Psychoprofilaktyka

Psychologia medyczna

Psychoseksuologia

Komunikacja i psychologia w biznesie

Stosowana psychologia zwierząt

Poradnik dla kandydatów na studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Poznaj inne Typy studiów dostępne na polskich uczelniach

Wybierz najlepszy dla siebie Kierunek studiów

Zdecyduj się na miasto akademickie wraz z ofertą edukacyjną

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi Ci dokonanie wyboru ścieżki kształcenia

Zaplanuj Studia podyplomowe i osiągnij zawodowy sukces.

Powiązane treści

Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…