Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim

Liczba miejsc przewidzianych na Aktorstwie jest tak niewielka, że ci, którzy z powodzeniem pokonają trudy rekrutacji, mogą się czuć osobami wyjątkowymi.

Oczywiście na egzaminy aktorskie nie trafiają przypadkowe osoby.

Najczęściej decyzja o wyborze takich studiów poprzedzona jest wieloletnimi przygotowaniami czy aktywnością w kółkach teatralnych czy innych inicjatywach skupiających szczególnie uzdolnione osoby, pragnące rozwijać swoje pasje i umiejętności.


Jak wyglądają studia aktorskie?

Kształcenie na kierunku aktorskim obejmuje poznanie elementarnych zadań aktorskich, podstaw scen dialogowych, pracę nad rolą. Ukoronowaniem studiów jest spektakl dyplomowy.

Program studiów oprócz przedmiotów teoretycznych związanych m.in. z historią teatru, literatury, sztuki obejmuje dużą grupę praktycznych zajęć, często fakultatywnych.

Są to choćby: praca z głosem, szermierka sceniczna, akrobatyka, techniki aktorskie, konsultacje logopedyczne, rozczytywanie dramatów, monodram aktorski, recital wokalny, przygotowanie do castingu, ćwiczenia z reżyserami.

Kierunek Aktorstwo nowych mediów obejmuje dodatkowo zagadnienia z zakresu nowych technologii wykorzystywanych w filmie, animacji, grach komputerowych, czy rzeczywistości wirtualnej.


Jakie są możliwości kształcenia w zakresie aktorstwa w Warszawie i na Mazowszu?

Oferowane są następujące kierunki i specjalności:

Aktorstwo, specjalności:

 • aktorstwo dramatyczne
 • aktorstwo i wokalistyka

Aktorstwo nowych mediów


Co po studiach aktorskich?

Ukończenie konkretnej specjalności przygotowuje do pracy w charakterze:

 • aktora teatralnego, filmowego, radiowego czy telewizyjnego
 • aktora teatru muzycznego, teatru tańca
 • animatora kultury
 • prezentera czy redaktora w mediach
 • pedagoga w szkolnictwie artystycznym.


Jak wygląda rekrutacja na studia aktorskie?

W przypadku publicznej uczelni przewidziane są poradnie konsultacyjne - stanowią one wsparcie dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu wstępnego. To szansa dopracowania utworu przygotowywanego na egzamin pod okiem pedagogów, skonsultowania ewentualnych niedociągnięć, skonfrontowania z oczekiwaniami komisji.

Trzyetapowy proces rekrutacji obejmuje m.in.:

 • prezentację utworu literackiego/piosenki
 • egzamin rytmiczno-ruchowy
 • egzamin muzyczny
 • egzamin aktorski praktyczny i teoretyczny.

Niepubliczna szkoła wyższa przewiduje rozmowę kwalifikacyjną obejmującą:

 • wykonanie fragmentu prozy - monologu
 • wykonanie piosenki a capella
 • prezentacja wybranego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (od 25 do 30 wersów).
 • wykonanie zadanego przez komisję elementarnego zadania aktorskiego.


Które uczelnie w Warszawie i woj. mazowieckim realizują studia aktorskie?

Jeśli myślicie o studiach aktorskich, do wyboru macie placówki:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Warszawska Szkoła Filmowa


Egzamin na studia aktorskie to prawdziwe wyzwanie. Wymaga wcześniejszego przygotowania, pokonania stresu.

O swoich doświadczeniach egzaminacyjnych opowiada Wiktoria: