Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim

Studia architektoniczne to propozycja dla osób o szczególnych uzdolnieniach, zmyśle plastycznym, wrażliwości artystycznej. Jednocześnie posiadających predyspozycje techniczne, łatwość nauki przedmiotów ścisłych.

Studenci kierunków architektonicznych uzyskują wiedzę na temat kształtowania i kreowania przestrzeni, krajobrazu, wnętrz.


Gdzie pracują absolwenci studiów architektonicznych?


Przykładowe miejsca zatrudnienia to:

 • biura projektowe
 • pracownie architektoniczne
 • firmy nadzoru budowlanego
 • pracownie konstruktorskie
 • firmy budowlano-architektoniczne
 • media branżowe
 • pracownie desingu.


Jakie kierunki architektoniczne?


W Gdańsku i woj. pomorskim można wybrać następujące kierunki:

 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Architektura krajobrazu
 • Architektura przestrzeni kulturowych

Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni. To nowatorski programowo kierunek, który zajmuje się nauką projektowania przestrzeni charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Studia te można wybrać w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studenci uczą się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych.


Rekrutacja na studia architektoniczne


Na kierunki architektoniczne oprócz konkursu świadectw przewidziane są egzaminy praktyczne lub rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci na Politechnikę Gdańską otrzymują punkty za wynik maturalne z matematyki, języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego.


Architektura - które uczelnie?


Jeśli myślicie o studiach na jednym z kierunków architektonicznych, w Gdańsku i woj. pomorskim macie do wyboru następujące uczelnie:

Sopocka Szkoła Wyższa, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku

Sopocka Szkoła Wyższa

Politechnika Gdańska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


O swoich studiach na architekturze wnętrz opowiada absolwentka kierunku: