Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim

Oferta studiów architektonicznych w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim sprowadza się do jednego tylko kierunku.

Jest to architektura krajobrazu.


Szukasz innych studiów z tego obszaru?

Zobacz, jakie są możliwości kształcenia w innych ośrodkach akademickich.

Oglądając piękne ogrody, wędrując po nienagannie zaaranżowanych parkach, przeglądając zachwycające projekty w prasie branżowej nie opuszcza nas świadomość, że ktoś to wszystko wymyślił, zaprojektował i wykonał.

Mowa tu o architektach krajobrazu, pracujących najczęściej przy wsparciu podobnych pasjonatów, specjalistów aranżowania zieleni.


Dla kogo przewidziane są studia na tym kierunku?

Przede wszystkim dla osób o zmyśle artystycznym, interesujących się roślinami, aranżowaniem przestrzeni z wykorzystaniem roślin, kreatywnych, twórczych, pomysłowych, posiadających również predyspozycje techniczne.


Gdzie można studiować architekturę krajobrazu w tym regionie?


Kierunek ten jest dostępny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych.

Nauka trwa trzy i pół roku, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie ma magisterskich studiach drugiego stopnia, realizowanych na Wydziale.


Czego będziesz się uczyć?

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak: zasady projektowania, dendrologia, uzbrojenie terenu, rośliny zielarskie, gleboznawstwo, rysunek i rzeźba, grafika, ekologia, zbiorowiska roślinne, ogrody specjalnego przeznaczenia, zwierzęta w krajobrazie, maszyny i narzędzia w architekturze krajobrazu, architektura wodna w krajobrazie, dobór i wykorzystanie roślin w ogrodach tematycznych, toksykologia środowiska, współczesna problematyka ochrony zabytkowego krajobrazu, konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu, metody ochrony roślin i inne.


Jak zostać studentem architektury krajobrazu?


Rekrutacja na studia jest dwuetapowa.

Obejmuje konkurs świadectw. Kandydaci wybierają trzy przedmioty zdawane na maturze spośród:

 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • język polski
 • język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)
 • matematyka.

Dodatkowo:

 • zdają egzamin praktyczny z rysunku, oceniający predyspozycje plastyczne
 • prezentują teczkę własnych prac: pięć rysunków wykonanych dowolną techniką przedstawiających krajobraz otwarty, współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej.


Gdzie pracują architekci krajobrazu?


Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy przykładowo w:

 • pracowniach projektowych
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury
 • jednostkach administracji
 • instytucjach badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • szkolnictwie
 • instytucjach zajmujących się kształtowaniem i konserwacją krajobrazu
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych.


Jakie wyzwania zawodowe stają przed architektem krajobrazu?

Przybliży je poniższy film: