Architektura

Studia na kierunku Architektura przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich.

Architekci z jednej strony tworzą piękno, to, co widzimy podoba nam się lub nie. Jednak obok estetycznej strony projektu równie istotna jest funkcjonalność budynku oraz jego technologia wykonania. Studenci w trakcie nauki zapoznają się m.in. z przepisami techniczno-budowlanymi, nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budownictwie, technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie komfortowych i bezpiecznych budowli.

Studia na architekturze realizowane są w systemie dwustopniowym: inżynierskie studia I stopnia oraz magisterskie studia II stopnia.

Przykładowe specjalności na kierunku architektura:

 • diagnostyka i remonty obiektów
 • architektura wnętrz
 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne.

Dla kogo studia na kierunku Architektura

Architektura to studia dla artystów, osób z wyobraźnią przestrzenną, kreatywnych, o umysłach otwartych na nowości.

Ważną kwestią jest umiejętność łączenia estetyki z funkcjonalnością, strony techniczno-budowlanej projektu z pięknej.

Techniczne studia na kierunku architektura kładą nacisk na przedmioty ścisłe. Z matematyką, fizyką czy mechaniką trzeba być po prostu za pan brat.

Jednak nie są to studia dla artystów chodzących własnymi ścieżkami z głową w chmurach – tu przede wszystkim zmysł techniczny jest w cenie.

Bardzo często projekt to efekt pracy wielu osób – umiejętność współpracy będzie przydatną cechą. Podobnie jak przejrzystość w komunikowaniu z klientami – uzgadnianie szczegółów finalnego projektu może wymagać kompetencji negocjacyjnych, a nawet stanowczości - architekt powinien rozumieć potrzeby klienta, potrafić nawiązać z nim dobry kontakt.

Program kształcenia studentów na kierunku Architektura

Program kształcenia na kierunku Architektura obejmuje zarówno przedmioty inżynierskie, jak i blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia na kierunku Architektura, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni.

Wybrane przedmioty w programie studiów: matematyka, geometria wykreślna, fizyka budowli, mechanika budowli, architektura mieszkaniowa, architektura miejsca pracy, gospodarka przestrzenna, architektura użyteczności publicznej i usług, krajobraz miasta, rysunek odręczny, rzeźba, materiałoznawstwo budowlane, prawo budowlane, instalacje budowlane, geoinformacja w projektowaniu urbanistycznym i inne.

Studia na architekturze to oprócz wykładów i ćwiczeń plenery rysunkowe, praktyki zawodowe , ale przede wszystkim wiele samodzielnie wykonywanych projektów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Architektura

Podczas rekrutacji na architekturę najczęściej uwzględniany jest wynik z matematyki, fizyki, języka polskiego, języka obcego, historii sztuki.

Dodatkowo na architekturę przewidziany jest egzamin praktyczny, sprawdzający poziom wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wrażliwość estetyczną i zdolność odwzorowywania przestrzeni. a także uzdolnienia plastyczne (konkretne zadania rysunkowe).

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych uczelni lub wydziałów.


Perspektywy pracy po kierunku Architektura

Architekci są zatrudniani w:

 • pracowniach architektonicznych
 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • pracowniach konserwatorskich
 • wydziałach architektury i urbanistyki instytucji samorządowych
 • jednostkach doradztwa technicznego
 • firmach developerskich
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Po uzyskaniu pełnych uprawnień zawodowych mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwalają na realizowanie życia zawodowego także w krajach UE i poza jej granicami.

Opinie o kierunku Architektura

Ludzie zawsze będą potrzebować dachu nad głową, obiekty użytkowe, galerie handlowe wyrastają jak grzyby po deszczu, na niedawnych terenach rolniczych pną się w górę domy i całe osiedla - wszystkie te inwestycje miały swój początek na komputerze lub desce kreślarskiej architekta.

To wnioski optymistyczne w kontekście perspektyw pracy.

O swoich przemyśleniach związanych ze studiami architektonicznymi, ich zaletach i wadach oraz trudach studiowania opowiada Piotr:

Kierunki pokrewne do kierunku Architektura

Jakie uczelnie oferują kierunek Architektura

Total 27 items.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Architektura

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 99

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 103

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (1)

 • Architektura - super ciekawe studia, ale trudne, dużo samodzielnej pracy wymagają.
  9/22/19