Architektura

Studia na kierunku Architektura przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich.

Program kształcenia na kierunku Architektura obejmuje zarówno przedmioty inżynierskie, jak i blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia na kierunku Architektura, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni.

Podczas studiów na kierunku Architektura studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji oraz projektowania architektonicznego.

Studenci poznają przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Absolwenci kierunku Architektura są bardzo chętnie zatrudniani oraz zajmują kierownicze stanowiska w wiodących firmach budowlano-projektowych, w jednostkach administracji państwowej oraz w placówkach nadzoru i badań środowiska.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 20 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
60-734 Poznań , ul. Głogowska 18
+48 (61) 869 20 23,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,

Komentarze (0)

Brak komentarzy