Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim

Studia architektoniczne to propozycja dla osób zainteresowanych sztuką, architekturą, kulturą.

Kształcenie - zależnie od wybranego kierunku - obejmuje zagadnienia z obszaru projektowania architektonicznego, urbanistycznego, renowacji i restauracji zabytków, projektowania przestrzeni, terenów zielonych, aranżowania wnętrz, projektowania mebli.


Perspektywy pracy po skończeniu studiów architektonicznych


Absolwenci posiadają kompetencje, które pozwalają na zatrudnienie przykładowo w:

 • biurach projektowych
 • pracowniach architektonicznych
 • zarządach zieleni miejskiej
 • wydawnictwach branżowych
 • firmach zajmujących się pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach opracowujących strategie i projekty zagospodarowania przestrzennego
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • pracowniach konserwatorskich
 • wydziałach architektury.


Jakie kierunki architektoniczne można studiować?

Do wyboru macie:

Architektura

Architektura krajobrazu, specjalności:

 • architektura krajobrazu terenów miejskich
 • kształtowanie krajobrazu terenów niezurbanizowanych

Architektura wnętrz, specjalności:

 • projektowanie architektury wnętrz
 • projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
 • projektowanie wystaw.


Które uczelnie z tego regionu realizują studia architektoniczne?


Zajrzycie do serwisów rekrutacyjnych następujących szkół wyższych:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Uniwersytet Rzeszowski

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu


Jak wygląda rekrutacja na studia architektoniczne?


Każda z uczelni realizujących te studia przewiduje weryfikację uzdolnień i predyspozycji plastycznych i artystycznych.

Osoby, które wybrały architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim będą rekrutowane na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią lub geografia, dodatkowo języka obcego.

Kandydaci przygotowują teczkę zawierającą 10 samodzielnie wykonanych dowolną techniką rysunków przedstawiających krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów.

Przyjęcia na architekturę w Politechnice Rzeszowskiej odbywają się na podstawie wyników z matematyki oraz egzaminu wstępnego weryfikującego predyspozycje architektoniczne i uzdolnienia plastyczne, obejmującego rysunek z natury oraz z wyobraźni.

Rekrutacja na architekturę wnętrz w PWSW w Przemyślu odbywa się na podstawie rozmowy dotyczącej zainteresowań plastycznych połączonej z przeglądem prac kandydata: prace rysunkowe, malarskie, fotografie, wykonane w dowolnej technice.


Dlaczego warto skończyć studia architektonicznie?

Posłuchajcie: