Studia dziennikarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim

Na kierunkach dziennikarskich najlepiej odnajdują się osoby otwarte, komunikatywne, dynamiczne, ciekawe świata, znające języki obce, łatwo posługujące się nowoczesnymi technologiami. Bardzo ważne są takie predyspozycje jak swoboda wypowiedzi, lekkie pióro, łatwość formułowania myśli.

W tym artykule zbieramy informacje na temat studiów dziennikarskich w Zielonej Górze i woj. lubuskim.


Jakie kierunki dziennikarskie można wybrać w tym regionie?


Oferta ogranicza się do dwóch kierunków. Są to:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, moduły:

 • broker informacji
 • pisanie kreatywne

Komunikacja medialna i społeczna, specjalności:

 • dziennikarstwo
 • nowe media.


Które przedmioty obowiązują podczas rekrutacji?


Podstawą przyjęcia na dziennikarstwo i komunikację społeczną jest wynik uzyskany na maturze z:

 • języka polskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci na komunikację medialną i społeczną są przyjmowani na podstawie punktów uzyskanych z:

 • języka polskiego
 • języka obcego.


Czego będziecie uczyć się na studiach?

Program kształcenia na dziennikarstwie i komunikacji społecznej przewiduje m. in. takie przedmioty: twórcze pisanie, stylistyka dziennikarska, teoria komunikacji społecznej i medialnej, współczesna polszczyzna, dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji, gatunki dziennikarskie, podstawy warsztatu dziennikarskiego, dykcja i emisja głosu, PR i marketing polityczny, podstawy retoryki i erystyki, zarys rozwoju mediów, prawo mediów, wiedza o kulturze.


Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu studiów dziennikarskich?


Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze:

 • dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego czy internetowego
 • rzecznika prasowego
 • pracownika działu PR
 • redaktora
 • copywritera
 • korektora
 • researchera
 • brokera informacji
 • pracownika centrum informacji
 • wydawcy
 • pracownika biura poselskiego lub sztabu wyborczego.


Jakie uczelnie oferują studia z zakresu dziennikarstwa?


Zajrzyjcie do serwisów rekrutacyjnych tych szkół:

Uniwersytet Zielonogórski

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


Na pewno interesują Was, jak w praktyce wygląda obecnie praca dziennikarza.

Posłuchajcie: