Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim

W tym artykule przybliżamy możliwości studiowania kierunków medycznych w Zielonej Górze i woj. lubuskim.

Wybór studiów medycznych w tym regionie nie jest szczególnie bogaty.

Jeśli szukacie innych kierunków z obszaru medycyny, zobaczcie, jaka jest oferta w tym zakresie w innych ośrodkach akademickich.


Jakie studia medyczne?


W Zielonej Górze i woj. lubuskim możecie studiować następujące kierunki:

Lekarski

Rekrutacja odbywa się na podstawie dwóch przedmiotów wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka i matematyka, zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci 5-letnich studiów uzyskują dyplom zawodowy lekarza. Po odbyciu stażu i pozytywnym zdaniu Końcowego Egzaminu Lekarskiego otrzymują prawo do wykonywania zwodu i mogą rozpocząć kształcenie specjalizacyjne.

Lekarze zatrudniani są w szpitalach, specjalistycznych przychodniach, sanatoriach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, domach opieki, prowadzą prywatną praktykę.

Pracują w instytucjach badawczych, zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem w wiedzy prozdrowotnej, ośrodkach rozwojowych, firmach farmaceutycznych.

Pielęgniarstwo

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka obcego oraz jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Po uzyskaniu tytułu licencjata można w Zielonej Górze kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.

Studia przygotowują do pracy w:

 • szpitalach
 • poradniach
 • ośrodkach hospicyjnych
 • domach opieki
 • sanatoriach
 • placówkach nauczania i wychowania
 • ośrodkach służby medycyny
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Ratownictwo medyczne

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka obcego oraz do wyboru: biologii, chemii, fizyki, matematyki lub geografii.

Absolwenci studiów licencjackich przygotowani są do pracy w:

 • zespołach ratownictwa medycznego
 • centrach powiadamiania ratunkowego
 • lotniczym pogotowiu ratunkowym
 • szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie)
 • stacjach Pogotowia Ratunkowego
 • izbach przyjęć szpitali
 • ośrodkach szkoleniowych
 • organizacjach pozarządowych (PCK, GOPR, WOPR),
 • zakładowych służbach ratowniczych.

Elektroradiologia

Studia obejmują zagadnienia biomechaniki inżynierskiej, informatyki biomedycznej, elektroniki medycznej.

Zdobyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w różnorodnych działach gospodarki i administracji i służbie zdrowia w zakresie:

 • obsługi aparatury elektromedycznej
 • wykonywanie określonych badań diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
 • wykonywanie badań diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
 • prowadzenie zleconej przez lekarza radioterapii.


Które uczelnie w tym regionie realizują studia medyczne?

Uniwersytet Zielonogórski

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim


Myślicie o kierunku lekarskim? Pomyślcie o planie B na wypadek, gdyby coś poszło niezgodnie z oczekiwaniami.

Posłuchajcie: