Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim

Idealny kandydat na studia sportowe?

Przede wszystkim osoba taka powinna cieszyć się doskonałym zdrowiem i kondycją. Sport i aktywność fizyczna to najczęściej pasja. Przygotowanie sportowe weryfikowane będzie podczas rekrutacji. Same studia to wiele zaliczeń i poprawiania wyników na bieżni, basenie, sali sportowej. Niewątpliwie znaczenie mają pewne cechy – upór, zawziętość, konsekwencja, stanowczość przydadzą się w walce ze swoimi słabościami i przy zdrowej, sportowej rywalizacji.


Studia sportowe – jakie kierunki

W tym regionie możecie wybrać jeden kierunek sportowy.

Wychowanie fizyczne, specjalności:

  • instruktor spotu (tenis, narty zjazdowe)
  • trener II klasy
  • instruktor rekreacji ruchowej.

Czego nauczycie się w trakcie studiów?

Zdobędziecie przygotowanie do działań promujących zdrowie i aktywność fizyczną oraz zachowania prozdrowotne, samodzielnego planowania i realizacji aktywności sportowej. Poznacie zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jest możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień instruktorskich w wybranych dziedzinach sportu.

W trakcie studiów obowiązywać będą przykładowo takie przedmioty: biomechanika, antropomotoryka, edukacja zdrowotna, metodyka wf, teoria i metodyka tenisa stołowego, teoria i metodyka koszykówki, teoria i metodyka piłki nożnej, teoria i metodyka piłki siatkowej, teoria i metodyka piłki ręcznej, teoria i metodyka gimnastyki, teoria i metodyka pływania, teoria i metodyka lekkoatletyki, teoria i metodyka tenisa, sporty walki do wyboru, rytmika i taniec, zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, teoria sportu, organizacja i prawo w oświacie, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Atrakcją studiów sportowych są obozy wędrowne, obóz letni i zimowy.


Studia sportowe – uczelnie w Białymstoku

Wychowanie fizyczne oferują dwie szkoły w tym regionie:

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku


Studia sportowe - rekrutacja

Rekrutacja do PWSIiP obejmuje konkurs świadectw z trzech najlepiej zdanych przedmiotów oraz egzamin sprawności fizycznej z trzech dyscyplin sportowych.

W WSWFiT wymagane jest oświadczenie o umiejętności pływania. Punktowane są wyniki maturalne oraz ocena z wychowania fizycznego.

Dodatkowe punkty rekrutacyjne można uzyskać za posiadanie klas sportowych oraz szczególnych osiągnięć.


Studia sportowe - perspektywy pracy

Absolwenci Wychowania fizycznego, zależnie od ukończonej specjalności, mogą pracować jako:

  • nauczyciele wychowania fizycznego w szkole podstawowej
  • pracownicy instytucji kultury fizycznej
  • animatorzy aktywnej rekreacji
  • ratownicy wodni
  • pracownicy instytucji oświatowych
  • instruktorzy sportu
  • przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą.