Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim

Czy do uprawiania sportu potrzebne są studia? Nie, ale jeśli chcemy, aby nad naszym treningiem czuwał specjalista, dopasował obciążenia do naszego wieku, stanu zdrowia i możliwości fizycznych, to powinien być to trener czy instruktor z prawdziwego zdarzenia.

Studia sportowe wybierają osoby, dla których zdrowy, aktywny styl życia jest codziennością. Ludzie lubiący wyzwania, zmagania ze słabościami swojego ciała, zdrową rywalizację. Potrafiący zachęcić i zmotywować do zmagań sportowych innych.


Kierunki sportowe w Gdańsku i na Pomorzu

Do wyboru macie:

 • Wychowanie fizyczne
 • Sport

Kształcenie na kierunkach sportowych to oczywiście nie - jak myślą niektórzy - rozszerzony w-f pięć razy w tygodniu.

Nauka obejmuje przedmioty z grupy nauk przyrodniczych oraz społecznych i humanistycznych, jak choćby biologia, anatomia, fizjologia człowieka, biochemia, biomechanika, psychologia stresu i psychoregulacja, komunikacja interpersonalna.

Studenci mogą wybrać specjalizacyjne moduły związane z przygotowaniem instruktorskim z zakresu konkretnych sportów, przykładowo: pływania, gimnastyki, tenisa, wioślarstwa, kulturystyki, fitness, piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykówki.

W trakcie studiów przewidziane są bloki przedmiotów w zakresie:

 • kształcenia nauczycieli
 • komunikacji i dziennikarstwa sportowego
 • traumatologii w sporcie
 • odnowy biologicznej
 • instruktor karate
 • instruktor treningu mentalnego w sporcie.


Studia sportowe – uczelnie w woj. pomorskim

Kandydaci planujący studia w zakresie kierunków sportowych mogą wziąć pod uwagę w tym regionie tylko jedną uczelnię. To:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku.


Studia sportowe – rekrutacja

Kandydaci na poszczególne kierunki muszą przede wszystkim cieszyć doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania kierunku wychowanie fizyczne czy sport.

Obowiązuje konkurs świadectw, obejmujący przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • dowolnie wybrany przedmiot.

Dodatkowe punkty uzyskać można za posiadane klasy sportowe, mistrzowskie lub inne udokumentowane osiągnięcia.

Istotnym elementem rekrutacji na studia sportowe jest egzamin praktyczny. Jego zakres szczegółowo określa uczelnia.


Studia sportowe – perspektywy pracy

Absolwenci zależnie od wybranej specjalizacji przygotowani są do pracy w:

 • szkole, w charakterze nauczycieli wychowania fizycznego
 • klubach sportowych
 • ośrodkach fitness
 • siłowniach
 • ośrodkach sportu i rekreacji
 • na basenach
 • szkółkach piłkarskich
 • szkółkach narciarskich
 • administracji obiektów sportowych
 • mediach branżowych.

Jak to jest na tym AWF-e? Czy trzeba mieć dobrą kondycję?

O swoich doświadczeniach opowiada Aleksandra: