Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim

Studia turystyczne – kierunki w Białymstoku

Kształcenie z tego obszaru możliwe jest na jednym kierunku.

Turystyka i rekreacja, specjalności:

 • przedsiębiorczość turystyczna
 • gospodarka turystyczna

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

W programie studiów obowiązują m.in. takie przedmioty: podstawy ekologii, ekonomia, psychologia w turystyce, krajoznawstw, turystyka międzynarodowa, teoria i metodyka rekreacji, ekonomika turystyki i rekreacji, geografia turystyczna, marketing w turystyce, historia gospodarcza, pedagogika czasu wolnego, organizacja imprez turystycznych, walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, badanie potencjału turystycznego, zarządzanie wydarzeniami, turystyka miejska, hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego, turystka wiejska, zielona turystyka.


Studia turystyczne – uczelnie w tym regionie

Jeśli myślicie o studiach turystycznych, pod uwagę możecie wziąć jedną tylko uczelnię. Jest to:

Politechnika Białostocka


Studia turystyczne – przedmioty na maturze?

Kandydaci na turystykę i rekreację w białostockiej uczelni przyjmowani będą na postawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka obcego
 • matematyki
 • dowolnego przedmiotu.

Dodatkowe punkty można uzyskać za maturę na poziomie rozszerzonym.


Studia turystyczne – perspektywy pracy

„Praca w turystyce to praca w usługach. Wymaga dużej odporności na stres. Nie brakuje niezadowolonych klientów. Ludzie są często roszczeniowi z zasady, bez konkretnego powodu. Naszą rolą jest pokojowo rozładowywać takie sytuacje. Tu niezwykle przyda się asertywność. Bardzo ważne jest doświadczenie. Ono przychodzi z czasem. Co prawda każdy dzień w moje pracy to nowe wyzwanie, jednak sprawdzają się pewne schematyczne sposoby działania.” – mówi Karolina.

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji
 • obiektach hotelarskich
 • ośrodkach rekreacyjnych
 • biurach podróży
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • wydawnictwach branżowych
 • firmach eventowych.
„Zdaję sobie sprawę, że praca rezydenta możliwa jest w przypadku osób w pełni dyspozycyjnych. Założenie rodziny raczej wymusza zmianę aktywności zawodowej. Wielotygodniowe pobyty poza domem byłyby nie do pogodzenia z życiem rodzinnym. Na razie cieszę się z pracy na południowej wyspie. W branży możliwości jest naprawdę dużo – wszystko przede mną”. – z optymizmem dodaje Karolina.