Studia w Przemyślu – kierunki, specjalności, rekrutacja

Oprócz państwowej szkoły zawodowej, swoje siedziby mają w Przemyślu dwie niepubliczne szkoły wyższe.

Jakie kierunki i specjalności możecie studiować w Przemyślu?

Jak wygląda rekrutacja?

Przeczytajcie.


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Malowniczo zlokalizowany w Parku Lubomirskich campus uczelniany to zabytkowe budynki, jak choćby perła architektury - pałac Lubomirskich oraz współczesne budynki z nowoczesnym laboratoriami i salami dydaktycznymi.

Uczelnia realizuje obecnie kształcenie na kierunkach humanistycznych, artystycznych, społecznych, inżynieryjnych oraz medycznych.


Poznajcie szczegóły oferty dydaktycznej


Anglistyka, specjalności:

 • tłumaczenie praktyczne
 • business English
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • psychologia mediów i public relations
 • tłumaczenie praktyczne
 • business English
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • psychologia mediów i public relations

Architektura wnętrz, specjalności:

 • projektowanie architektury wnętrz
 • projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
 • projektowanie wystaw

Bezpieczeństwo i produkcja żywności, specjalności:

 • technologia żywności
 • technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa
 • dietetyka

Bezpieczeństwo transgraniczne, specjalności:

 • ochrona granic RP
 • ochrona porządku publicznego

Historia, specjalności:

 • turystyka międzynarodowa

militarna turystyka kulturowa

Informatyka w biznesie, specjalności:

 • projektowanie gier i aplikacji
 • ekonomia menedżerska

Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, specjalności:

 • technologie produkcji kosmetyków
 • technologie produkcji suplementów diety

Inżynieria środowiska

Inżynieria transportu i logistyki, specjalności:

 • eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych
 • zarządzanie transportem

Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska), specjalności:

Mechatronika, specjalności:

 • projektowanie systemów mechatronicznych
 • mechatronika samochodowa

Politologia

Polonistyka, specjalność:

 • media, język, kultura
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • specjalista reklamy i marketingu
 • specjalista w zakresie administracji życia publicznego na poziomie lokalnym

Projektowanie graficzne

Socjologia, specjalności:

Stosunki międzynarodowe


Jak wygląda rekrutacja do PWSW?


Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Dodatkowo na architekturę wnętrz i projektowanie graficzne odbywa się przegląd prac artystycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.


Zajrzyjcie na chwilę do przemyskiej uczelni:


W Przemyślu funkcjonują także niepubliczne szkoły wyższe:


Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu

Uczelnia oferuje studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Do wyboru są specjalności:

 • służby policyjne i specjalne
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia
 • stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • zarządzanie kryzysowe i przygotowania obronne państwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem.


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu

Oferta studiów obejmuje takie kierunki:

Informatyka, specjalności:

 • informatyka stosowana
 • multimedia i inżynieria grafiki 3D
 • informatyka przemysłowa z robotyką
 • technologie informatyczne z językiem angielskim
 • inżynieria programowania z językiem angielskim

Pielęgniarstwo

Kosmetologia, specjalności:

 • dietetyka i modelowanie ciała
 • terapie w odnowie biologicznej
 • wizaż i stylizacja
 • podologia i dietetyka z językiem niemieckim
 • podologia
 • technologie kosmetyków z farmakologią i odnowa biologiczna z dietetyką.