Wybierz studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

Studia dualne pierwszego stopnia na kierunku logistyka to innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, z którym jako student podpiszesz umowę stażową.
PO STUDIACH DUALNYCH MASZ W CV WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE I 3-LETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!
Unikalne korzyści dla studenta WSL:
  • przez cały okres studiów odbywasz płatny staż
  • podczas studiów dualnych (3 lata) otrzymujesz wynagrodzenie stażowe, w wysokości co najmniej pokrywającej czesne
  • zdobyte podczas stażu doświadczenie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej firmie
  • w ramach studiów bierzesz udział w intensywnym kursie fachowego języka angielskiego
  • 50% Twoich zajęć odbywa się w języku angielskim
  • Twoje wykłady i ćwiczenia prowadzą m.in. specjaliści z firm partnerskich WSL
Studia dualne International Logistics trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom licencjata i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich.
Na każdy semestr składają się naprzemiennie okresy intensywnej nauki w siedzibie WSL oraz pracy w charakterze stażysty w partnerskim przedsiębiorstwie (oddziale). Zajęcia w WSL będą prowadzone od poniedziałku do czwartku.
Wszystkie zasady dotyczące stażu (czas pracy, wynagrodzenie, urlop, lokalizacja) reguluje umowa, którą zawierasz z przedsiębiorstwem, przyjmującym Cię na staż.
Na cały okres studiów wiążesz się z jedną firmą i to ona decyduje o Twoim zakresie obowiązków, zasadach i warunkach odbywania stażu, tym samym wyznaczając Twoją ścieżkę kariery.

Szczegółowe informacje na temat pełnej oferty edukacyjnej WSL znajdziecie na http://www.wsl.com.pl/