Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU

Wybierz praktyczne studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlu i Usług.


Dla kogo przewidziane są studia?

Finanse i rachunkowość to propozycja dla osób o predyspozycjach analitycznych, nie mających problemów z przedmiotami matematycznymi.

Przyszli księgowi czy finansiści powinni być cierpliwi, dokładni. W rachunkach wszystko musi się zawsze zgadzać – przyda się więc również dociekliwość i na pewno odpowiedzialność.

Ze względu na zmieniające się przepisy podatkowe, nowe wytyczne w zakresie rozliczeń podatków, zmiany ustaw dotyczących sfery finansowej, osoby pracujące w szeroko rozumianej branży ekonomiczno - finansowej muszą się liczyć z koniecznością podnoszenia kompetencji, śledzenia nowych wytycznych, wdrażania wskazanych urzędowo rozwiązań.


Jak wygląda oferta WSHiU?

Finanse i rachunkowość w WSHiU można studiować w specjalności:

  • Finanse i rachunkowość sektora publicznego.

Kształcenie jest ściśle powiązane z potrzebami praktyki gospodarczej.

Zajęcia prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej na rynku finansowym.

Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z polskim i międzynarodowym prawem podatkowym oraz nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami podmiotów publicznych i prywatnych.


Co po studiach na finansach i rachunkowości?

Ukończenie studiów licencjackich przygotowuje do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia realizowanych np. w WSHiU na kierunkach pokrewnych.

Absolwenci finansów i rachunkowości są specjalistami, potrafiącymi planować przychody, kontrolować koszty, dbać o płynność finansową przedsiębiorstw.

Mogą podjąć zatrudnienie w:

  • biurach rachunkowych
  • pionach finansowych przedsiębiorstw
  • działach rachunkowości
  • firmach brokerskich
  • charakterze doradcy finansowego
  • instytucjach kontrolingu finansowego
  • izbach skarbowych
  • urzędach celnych.

Co o swoich studiach na finansach i rachunkowości w WSHiU mówi Laura?

„Część przedmiotów obejmuje kształcenie ogólne. Są ok, jednak ja najlepiej odnajduję się na typowo finansowych. Uczymy się zasad księgowania, poznajemy sporo przepisów związanych z finansami, podatkami, rozliczeniami w przedsiębiorstwach. Takie konkrety, którymi liczę, że wkrótce będę zajmować się zawodowo.

Dużym plusem jest to, że wiele zagadnień omawianych jest na przykładach wziętych z praktyki gospodarczej. To daje od razu wyobrażenie, z jakimi problemami możemy się zetknąć w przyszłej pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje atmosfera na uczelni. Kadra i pracownicy administracyjni są przychylnie nastawieni, co na pewno podnosi komfort studiowania”.


Szczegółowe informacje związane z rekrutacją uzyskać można pod adresem:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485, Poznań

tel.: 61 843 47 96

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

Biuro czynne jest 7 dni w tygodniu od 8:00-18:00.


Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu